DĖL PRAŠYMŲ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PARAMOS MAISTU IR HIGIENOS PRIEMONĖMIS 2021 METAIS GAUTI

Gyventojų dėmesiui! 

DĖL PRAŠYMŲ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PARAMOS MAISTU IR HIGIENOS PRIEMONĖMIS

2021 METAIS GAUTI

Informuojame, kad paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gavėjams, kuriems 2019-12-01–2020-12-01 laikotarpiu buvo skirta ši parama (buvo pateikti prašymai), nereikės teikti atskiro prašymo dėl paramos 2021 metams skyrimo. Siekiant maksimaliai mažinti tiesioginius kontaktus bei išvengti didelių paramos gavėjų srautų, paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis gavėjų prašymų galiojimo terminas bei skirta parama bus pratęsta iki 2021-12-31 imtinai.

Pažymime, kad karantino ir (arba) valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu – NAUJI KLIENTAI prašymus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramai gauti 2021 metams gali teikti nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu).

Kauno m. socialinių paslaugų centro, Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus, Socialinio darbo organizatorių kontaktai pasiteirauti:

  • Vaičiūnienė 8674 96404,
  • Krikščiūnaitė 8672 39457,
  • Naujokė 8673 54326
Skip to content