Siunčiama nuotrauka

Dėl numerių adresų objektams suteikimo ir keitimo

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl numerių adresų objektams suteikim ir keitimo”. Projekto rengimo tikslas – pakeisti gyvenamojo pastato adresu  Goštautų g. 6, Kaunas adresą į Goštautų g. 6, Kaunas, dėl žemės sklypo apie minėtą pastatą suformavimo ir patvirtinimo. Lietuvos valstybės įmonės Registrų centre Nekilnojamojo turto registre adresu Goštautų g. 6, Kaunas , įregistruotam negyvenamam pastatui suteikti adresą Goštautų g. 4B, Kaunas.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 38  punktu, skelbiame viešai seniūnijos internetiniame puslapyje.

Įsakymas (spausti)   

Įsakymo priedas (spausti)

Skip to content