Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programa

Informuojame, kad š. m. lapkričio 14 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-739 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos patvirtinimo“. Šios programos tikslas – skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų naudotojus suformuoti žemės sklypus daugiabučiams gyvenamiesiems namams eksploatuoti, parengti tvarkymo darbų techninius projektus ir atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo darbus, suteikiant dalinį finansavimą Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal atitinkamais kalendoriniais metais Savivaldybės biudžete patvirtintą asignavimų sumą Programai finansuoti.

Sprendimas teritorijos tvarkymo 2017

Teritorijų tvarkymo programa

Programos 1 priedas

Programos 2 priedas

Skip to content