DAINAVOS VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDIS

Dainavos Vietos bendruomenės taryba informuoja, kad VBT posėdis įvyks gruodžio 23 d. 16 val.,

Dainavos seniūnijoje.

Darbotvarkėje: naujai pateiktų projektų svarstymas.

Dainavos seniūnas Alvydas Malinauskas

Skip to content