Siunčiama nuotrauka

V. KRĖVĖS PR. 2-OSIOS SENIŪNAITIJOS SENIŪNAITĖS DANGUOLĖS RAGUCKIENĖS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

Dainavos seniūnijos V.Krėvės g. 2-rosios seniūnaitijos

seniūnaitės DANGUOLĖS RAGUCKIENĖS

2015 metų veiklos APŽVALGA

 

 

 1. Aiškinausi Seniūnaitijos teritorijoje gyvenančių ir socialinės paramos prašančių šeimų bei šeimų, kurių vaikai nelanko mokyklos, situaciją (gyvenimo sąlygas)
 • Apsilankiau Seniūnaitijos teritorijoje gyvenančiose ir socialinės paramos prašančiose 29 šeimose. Manau prisidėjusi prie to, kad šeimos, kurioms socialinė parama būtinai reikalinga, tokią paramą gautų.
 • Aiškinausi kodėl Seniūnaitijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių šeimų vaikai nelanko mokyklos. Paaiškėjo, kad yra 5 šeimos, kurių vaikai nelanko mokyklos todėl, kad gyvena ne Lietuvoje, bet kažkur užsienyje. Tai reiškia, kad šeimos gali emigruoti su nepilnamečiais vaikais ir apie tai neinformuojama nei mokymo įstaiga nei Seniūnija. Visa tai atspindi esamą teisinę netvarką.

 

 1. Dėl tvarkos palaikymo ir esamos situacijos gerinimo seniūnaitijos teritorijoje
 • Pasikeitus „Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių bendriesiems nuostatams“ daugiabučių gyventojai – atsakingi už aplinkos (50 metrų nuo pastato išorinių aitvarų) tvarkos palaikymą. Tai labai ryškus pasikeitimas, nes anksčiau buvo tik 20 metrų. Apie minėtus pakeitimus stengiausi informuoti daugiabučių bendrijų pirmininkus (administratoriai apie minėtus pakeitimus žino) . Deja, yra daugiabučių bendrijų, kurie tvarkomų teritorijų praplėtimo nepripažįsta, todėl teko atkreipti Seniūnijos dėmesį.
 • Dėl esamos netvarkos buvusio Fontano prie PC „IKI“ (buvęs „Pasimatymas“) teritorijoje į mane, kaip Seniūnaitę, kreipėsi net keletas Seniūnaitijos gyventojų.

Šiuo klausimu informuoju:

2015-05-12 kreipiausi į Miesto tvarkymo skyrių. Gautas atsakymas, kad „Fontanas turto patikėjimo teise nuo 2007-02-08 perduotas UAB „Kauno Saulėtekis“. Po to kai buvo kreiptasi į minėtos teritorijos šeimininką – gautas generalinio direktoriaus Šarūno Matijošaičio atsakymas: “UAB „Kauno Saulėtekis“ ne kartą yra gavusi skundų dėl to, kad veikiančio Fontano teritorijoje be suaugusiųjų priežiūros yra paliekami mažamečiai vaikai, kurių saugumą UAB „Kauno Saulėtekis“ užtikrinti negali, todėl šiais 2015 metais vanduo Fontane nebus paleistas

 • 2015 metais gavau net keletą pakartotinų prašymų išsiaiškinti kodėl Vaikų žaidimo aikštelė, kuria naudojasi trijų daugiabučių (V.Krėvės 67,69 ir 75) gyventojai pradėta tvarkyti 2014 metais taip ir liko nebaigta. Tik po kelių bandymų Seniūnijoje gauti atsakymą seniūno Alvydo Malinausko 2015-09-25 rašte tai žadama „įtraukti į 2016 metų planą“

III. Dėl iškilusių neaiškumų Savivaldybės lėšomis remontuojant įvažas į Dainavos seniūnijos daugiabučių kiemus

Galima pasidžiaugti, kad 2014- 2015 metais Savivaldybės lėšomis įvažos į Dainavos seniūnijos daugiabučių kiemus buvo aktyviau remontuojamos. Buvo skelbiama, kad pirmumo teisę turi tie daugiabučiai, kurie savo lėšomis padengia 30% remonto lėšų, arba daugiabučiai, pro kuriuos įvažiuojama į mokymosi įstaigoms priklausančių pastatų kiemus . Tuo pačiu iškilo problema kaip padengiamos 30% įvažos remonto lėšų, kai ji praeina ne pro Bendrijos, bet pro Administratoriaus valdomą daugiabutį.

Ieškodama atsakymo į iškilusias problemas 2015-09-23 kreipiausi į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją VILIŲ ŠILIAUSKĄ, prašydama:

 • nurodyti dokumentą „Kuriuo remiantis       Administruojanti įmonė gali organizuoti gyventojų mokesčio surinkimą įvažų remonto išlaidų daliniam padengimui. Kaip įmonė atsiskaitys, jei gyventojai, apklausoje pareiškę „nesutinku“ savosios dalies už remonto darbus Administratoriui nemokės?“
 • padėti išsiaiškintiAr yra schemos, brėžiniai ir kiti dokumentai, pagal kuriuos buvo atliktas plotų skaičiavimas ir parengtas konkursas?“, nes paaiškėjo, kad prie tokio paties tipo daugiabučių remontuojamas plotas gali skirtis net 6 kartus (1500 ir 250 kv.m.),

Tuo pačiu siekiau išsiaiškinti kaip buvo remontuojamos įvažos kitose Dainavos seniūnaitijose, nes tik tai galėjo paneigti (ar patvirtinti) sklindančią informaciją apie „dvigubus standartus“, esą, taikomus remontuojant Dainavos seniūnijos kiemų įvažas.

Todėl prašiau:

 • Padėti išsiaiškinti situaciją, po atliktų „kelio ir kiemo“ remonto darbų prie Birželio 23-iosios g. 2, 4, 6, 8; V. Krėvės pr. 10, 12, 14; Taikos pr. 45 namų – kokia suma prisidėjo namų gyventojai ir kaip tos lėšos buvo surenkamos?
 • Padėti išsiaiškinti, ar namų V.Krėvės pr. 29, 33, 35, 37; Kovo 11-osios g. 63, 65, 67A namų gyventojai savomis lėšomis prisidėjo (prisidės) prie atliekamų įvažų

remonto darbų.

Minėtame Rašte kelti klausimai, matomai supykdė Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiąją specialistę JŪRATĘ BARANAUSKIENĘ (atsakingą už įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus remonto darbų programas). Todėl Jos parengtame, Administracijos direktoriaus Pavaduotojo pasirašytame Atsakomajame rašte jokių paaiškinimų ir atsakymų į keliamus klausimus nėra, tik pateikiamas „ Pasiūlymas“ (panašus į pastyčiojimą)

šiais metais savivaldybė atliks dalinį (1000 kv.m.) įvažiuojamojo kelio link V.Krėvės 69 asfalto dangos remontą, jeigu Jūs (galima suprasti, kad aš D.Raguckienė) savo   lėšomis iki š.m. spalio 20 d (tai reiškia per 10 dienų) susiremontuosite kitą įvažiuojamojo kelio dalį (apie 450 kv.m.)“

Šiuo metu minėtas įvažų remonto problemas analizuoja Savivaldybės administracijos Direktorius. Tai reiškia, kad mano, kaip SENIŪNAITĖS, kelti klausimai – aktualūs ir svarbūs tolimesnei įvažų remontų į daugiabučių kiemus eigai.

 1. Apie darbą Dainavos bendruomenės taryboje (VBT), į kurią delegavo seniūnaičių SUEIGA

Du (2014 ir 2015) metus dalyvavau VBT veikloje.

Pagal oficialų apibrėžimą VBT veiklos tikslas

bendradarbiaujant su vietos bendruomene priimti sprendimus dėl Programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius

Dainavos VBT vietoje viešumo -„bendradarbiavimo su vietos bendruomeneir aptarimo „viešuosius vietos bendruomenės poreikius2014 m. 110,8 tūkst. Lt. padalinta Konfidencialumo sutartimi įslaptintino turinio Projektams. Tai atsispindėjo straipsnyje „Slaptos pinigų dalybos“ (Kauno diena 2014-07-14)

Kas pasikeitė 2015 m.

2015 metais Dainavai skirta 35,808 tūkst.E (arba 123,64 tūkst.Lt)

Iškilę viešumom Dainavos VBT 2014 m. veiksmai reikalavo Programos Aprašo nuostatų papildymo. Situacija buvo nedėkinga, nes Aprašo pakeitimus turėjo tvirtinti naujai išrinkta miesto Taryba, kuri pradėjo savo veiklą tik 2015 metų balandžio 30 d.

2015 metais:

 1. Patvirtinta nauja VBT sudėtis. Tai tęsėsi gana ilgai, nes seniūnas A.Malinauskas vaizdavo, kad naujų narių kandidatūras, esą, derina su Seniūnaičių sueiga.

Į 2015-06-22 oficialų raštą, kuriame prašoma nurodyti skaičių „kiek iš 9 VBT narių yra deklaravę gyvenamąją vietą Dainavos seniūnijoje.“ Seniūnas atsakė „informacija apie asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą tretiesiems asmenims neteikiama“.

 1. Buvo supaprastinta Paraiškos forma ir teikiama tik su Seniūno parašu..

Tai sudarė sąlygas Paraiškų autoriams svarstyme nedalyvauti, t.y. slėptis ne už „konfidencialumo sutarčių“, bet prisidengti asmenų pavardėmis, kurie tų Paraiškų nerašė ir Projektų vykdymo neorganizavo.

Minėtos „rokiruotės“situacijos iš esmės nepakeitė. Ir 2015 m. vietoje viešųjų vietos bendruomenės poreikių svarstymo“ vyko lėšų dalybos siaurų grupinių interesų tenkinimui.

Manau, kad tokią nuomonę patvirtina keletas žemiau pateikiamų faktų.

Esu įsitikinusi, kad Projektas „PSICHOLOGINĖ PAGALBA VYRŲ KRIZIŲ ĮVEIKIMUI“, kurį buvo pateikusi Asociacija „Vyrų krizių centras“ (veikiantis V.Krėvės pr.59) buvo labai reikalingas didžiulei Dainavos bendruomenei su visais jos skauduliais, kurių nenorima matyti. Projektas atitiko Aprašo 2.1.1. „Socialinė veikla, skirtas socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams“, kurioje išvardinta konkreti veikla

„pagalbos grupių organizavimas nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims ir jų artimiesiems“,

ir buvo specialiai parengtas įgyvendinti Dainavos seniūnijos tikslinei grupei. Buvo numatytas pagalbos suteikimas apie 150 į krizę patekusių vyrų bei jų šeimos narių (Projektui buvo prašoma 5 tūkst. E). Projektas – ATMESTAS, esą, tai finansuojama iš kitų šaltinių.

Kaip Kontrastą, minėtam Projektui pateikiu pirmųjų dviejų, pirmiausiai įgyvendintų projektų pavyzdžius:

 • Projektui „Oginskio keliais“ (maršrutu Kaunas-Varšuva-Brno–Viena-Venecija – SanMarinas-Roma –Florencija- Pompėja- Asyžius- Montekasinas-Praha-Kaunas) – skirta 10 tūkst. E. Kiek žinoma minėtoje kelionėje dalyvavo 25 asmenys.
 • Projektui „Žolinės šventė Dainavoje“ – skirta 3,5 tūkst.E. arba 12 tūkst Lt. (Pastaba.2014 m. Žolinės šventės organizavimui buvo skirta 5 tūkst. Lt.) Tačiau „idomiausia“ tai, kad iš 3,5 tūkst.E, skirtų šiam projektui, – 2,35 tūkst.E (67 proc.) panaudota Batutų ir Šokinėjimo gumų nuomai!

Pastaba: Šie 2 projektai sudarė 37,7 % nuo visos 2015 metams Dainavai skirtos sumos

Dėl mano pasiūlytų Projektų

Manau, kad Moksleivija – labai svarbi Bendruomenės dalis. Todėl buvau parengusi projektą „Gražūs darbai ir iniciatyvos – TAU mūsų TĖVYNE!“, kuris atitiko Aprašo 2.1.2. punkte numatytos Veiklas, nes buvo skirtas Vaikų ir jaunimo asmeninių ir socialinių gebėjimų atsiskleidimo skatinimui. Buvo numatyta kviesti dalyvauti Dainavos seniūnijos bendrojo lavinimo mokyklas, apimant platų spektrą įvairių veiklų- nuo iniciatyvų Laisvės Gynėjų atminimui iki geranoriškos pagalbos silpnesniam ir pilietinių iniciatyvų gyventi gražesnėje ir saugesnėje aplinkoje.

Vienam iš VBT narių ironiškai pareiškus, kad Projekto pavadinimas, jam primenąs Sovietinius laikus, kitiems pritarus, kad esą mokyklos į tokį Projektą neįsijungs, supratau – šio Projekto vykdymui bus visokeriopai trukdoma.

Tuomet nusprendžiau minėtą Projekto apimtį susiaurinti, įtraukiant tik Seniūnaitijos teritorijoje esančią J.Urbšio katalikišką pagrindinę mokyklą. Projektą pavadinau Gražių darbų skrynelė – SAUSIO 13-tosios atminimo aukurui“. Dėl šio Projekto pavadinimo pastabų apie „sovietinius laikus“ nebeišgirdau. Tačiau Jolanta Kaminskienė (VBT narė ir Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ pirmininkė) viešai mane „įspėjo“, esą, ji žinanti, kad J.Urbšio mokykla tame projekte nedalyvaus.

„Pranašystės“ neišsipildė. Projektą „Gražių darbų skrynelė – SAUSIO 13-tosios atminimo aukurui“ J.Urbšio katalikiška mokykla įvykdė. Projekto pristatymas Seniūnaitijos bendruomenei įvyko 2016 m.sausio13 d. Ataskaita paskelbta Dainavos seniūnijos tinklapyje. (spausdintą variantą pridedu).

 

Dainavos seniūnijos V.Krėvės g. 2-rosios seniūnaitijos seniūnaitė DANGUOLĖ RAGUCKIENĖ……………

data……………………………..

Ataskaita seniūnaitės už 2015 m.02.01 pataisyta

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content