Birželio 17 d. minimos 140-osios brg. gen. Vlado Nagevičiaus gimimo metinės!

Birželio 17 d. minimos 140-osios brg. gen. Vlado Nagevičiaus gimimo metinės

2020 m. birželio 17 d. minimos 140-osios žymaus Lietuvos gydytojo, archeologo, Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrėjo, generolo, politinio ir visuomenės veikėjo Vlado Nagevičiaus gimimo metinės. Šia proga Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje birželio 17 d. 15.00 val. istorikė Aušra Jurevičiūtė skaitys pranešimą, gros Karinių oro pajėgų orkestras. Kretingoje, ant V. Nagevičiaus kapo gėles dės Genovaitė Žukauskienė, Leonas Stankus ir Kęstutis Trakimas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyriaus narys,

Apie V. Nagevičių:

Vladas Nagevičius gimė 1880 m. birželio 17 d. Kretingos muitinės tarnautojo šeimoje. Baigęs Kretingos pradžios mokyklą, įstojo į Palangos progimnaziją. 1902 m. V. Nagevičius aukso medaliu baigė Rygos Aleksandro gimnaziją. Vėliau įstojo į Sankt Peterburgo archeologijos institutą, kurį baigė 1904 m., po to į Karo medicinos akademiją. 1905 m. jis dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo veikloje, o grįžęs į Palangą platino jo nutarimus, ragino mokinius nesileisti rusinamiems. Už tai Kretingoje rusų žandarų buvo suimtas ir kalinamas Šiaulių ir Kauno kalėjimuose. 1910 m. V. Nagevičius tarnavo Baltijos kariniame jūrų laivyne. Plaukiojo karo laivu „Rion“, kononieriumi „Chrabryj“, buvo šarvuočio „Slava“ vyresnysis gydytojas, turėjo papulkininkio laipsnį. 1917 m. Peterburge Lietuvių karių suvažiavime ir Lietuvių Seime V. Nagevičius, atstovaudamas Helsinkio lietuviams kariams, pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę. Tais pačiais metais buvo perkeltas tarnauti į Juodosios jūros laivyną. 1918 m. Kryme subūrė lietuvius pabėgėlius ir su jais liepos mėnesį grįžęs į Lietuvą apsigyveno Vilniuje.

Įkūrė Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugiją (joje aktyviai dalyvavo žmona Veronika), komitetą Kauno invalidams šelpti (pats jam vadovavo apie 20 metų). Rūpinosi ne tik sužeistų karių gydymu, protezais, bet ir įsteigė dirbtuves, kuriose jie galėjo mokytis amatų. Iš karo invalidų subūrė pučiamųjų orkestrą ir Karo muziejaus garbės sargybą. Įsteigė Karo medicinos akademijos lietuvių medikų korporaciją „Fraternitas Lituanica“, Lietuvos karininkų ramovę, rūpinosi jos rūmų statyba Kaune. Įkūrė gyvūnų globos draugiją, Lietuvai pagražinti draugiją, lietuvių-suomių ir latvių-lietuvių draugijas. 1923 m. įsteigė Jūrininkų mokyklą, Lietuvos jūrininkų sąjungą, buvo jos pirmininkas. 1922 m. išrinktas ką tik įsteigtos sporto sąjungos pirmininku. Ypač daug pastangų Vladas Nagevičius skyrė Karo muziejaus Kaune steigimui.

Daugiau informacijos: R. Rajeckienė, tel. nr. (8 37) 22 28 47.

 

 

Dovilė Andrijauskaitė

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Viešųjų ryšių specialistė

Tel nr. (8 37) 42 21 47

dovile.andrijauskaite@kam.lt

 

 

Skip to content