Atnaujinta priėmimo į Kauno miesto mokyklas tvarka

Kauno miesto taryba patvirtino naują vaikų priėmimo į mokyklas tvarką. Tuo siekiama užtikrinti, kad visi Kauno moksleiviai patektų į jiems ar jų tėvams priimtiniausias bei patogiausias ugdymo įstaigas.

Pirmumas patekti į mokyklas suteiktas arčiausiai jų gyvenantiems mokiniams. Užsiregistravus į priešmokyklinio ugdymo grupes, pirmas, penktas bei devintas klases šalia mokyklos gyvenantiems kauniečiams, jeigu liks laisvų vietų, toliau pirmenybė bus teikiama vaikams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Po pastarųjų – tiems, kurie gyvena toliau nuo mokyklos nutolusiose miesto vietose. Į ugdymo įstaigą priėmus visus patekti norinčius Kauno miesto gyventojų vaikus, registruotis galės ir norintieji iš kitų savivaldybių.

Jei prašymų iš mokyklai priskirtos teritorijos gyventojų būtų gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, tuomet bus atsižvelgta į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.Iš gyvenamąją vietą deklaravusiųjų tais pačiais metais prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ar mokykloje jau besimokančių auklėtinių broliams bei seserims.

Priėmimo prioritetų tvarka keičiasi ir besiruošiantiems į 11–12 klases. Pirmumas teikiamas toje mokykloje jau baigusiems 9–10 klases ir norintiems joje toliau mokytis. Likus laisvų vietų, priimami visi kiti Kauno moksleiviai, o prioritetinė eilė sudaroma pagal gyvenamosios vietos deklaravimo mieste datą. Užsiregistravus visiems norintiems kauniečiams ir likus laisvų vietų,  į mokyklą priimami moksleiviai iš visos Lietuvos. Tokia pati tarka taikoma ir pretendentams į Kauno gimnazijas.

Į specializuotas programas vykdančias mokyklas, kaip ir iki šiol, vaikai būtų priimami pagal jų gebėjimų vertinimo, stojamųjų egzaminų rezultatus.

Pateikti prašymus galima per elektroninę sistemą internete imokykla.kaunas.lt. Prašymus teikti galima  į vieną arba dvi pasirinktas mokyklas.

Jeigu tarp pageidaujamų mokyklų nėra priskirtosios pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, informacinė sistema automatiškai ją parinks kaip papildomą variantą.
Priėmimas į Kauno mokyklas šiemet turėtų prasidėti balandžio viduryje.

Skip to content