ALEKSOTO SENIŪNIJOS BEDARBIAMS IR EKONOMIŠKAI NEAKTYVIEMS GYVENTOJAMS, KURIE ŠIUO METU NEDIRBA IR NEVYKDO SAVARANKIŠKOS VEIKLOS

 

 

DĖMESIO! – ALEKSOTO SENIŪNIJOS BEDARBIAMS IR EKONOMIŠKAI NEAKTYVIEMS GYVENTOJAMS – T.Y MAMYTĖMS, AUGINAČIOMS VAIKUS (IKI 3 M.), MOKSLEIVIAMS (NUO 16 M.), STUDENTAMS IR VISIEMS, KURIE ŠIUO METU NEDIRBA IR NEVYKDO SAVARANKIŠKOS VEIKLOS

– KVIEČIAME nemokamai pasinaudoti konsultacijų paketu, prisidėsiančių prie Jūsų įsidarbinimo galimybių didinimo! Paketo vertė rinkoje – 1200,00 Eur!

Pareiškėjas VšĮ „Koučingo klubas“ kartu su partneriu UAB „Verslo mokymo centras“ įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bedarbių ir neaktyvių darbingų, Aleksoto vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų, užimtumo didinimas“ skirtą Aleksoto seniūnijos gyventojams, atitinkantiems šias grupes:

  • Bedarbiai (teritorinėje darbo biržoje registruoti asmenys, nevykdantys savarankiškos veiklos);
  • Ekonomiškai neaktyvūs asmenys (neregistruoti teritorinėje darbo biržoje asmenys, kurie yra darbingi, nedirba pagal darbo sutartis, nesiverčia individualia veikla, neturi ūkininko statuso, nėra žemės ūkio veiklos subjektai, ir (arba) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks 3 metai).

Projekto tikslas – pagalbos įsidarbinant teikimas, siekiant didinti bedarbių ir neaktyvių, darbingų, Aleksoto VVG teritorijos gyventojų, užimtumą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma pravesti 700 val. individualių konsultacijų 35-iems, tikslinę grupę atitinkantiems projekto dalyviams. Kiekvienam dalyviui skirtas 20 val. profesionalių konsultacijų paketas, sekančiais klausimais:

–   profesinio orientavimo klausimais (5 val.);

–   gyvenimo aprašymo (CV) parengimo klausimais (5 val.);

–   pasiruošimo darbo pokalbiui klausimais (5 val.);

–   motyvacijos imtis aktyvios veiklos klausimais (5 val.).

Konsultacijas ves profesionalūs, aukštas kompetencijas turintys konsultantai. Prie projekto veiklų įgyvendinimo taip pat prisidės ir savanoriai, kurie kaups, sistemins ir tiesiogiai dalinsis informacija apie naujausias darbo vietas, tarpininkaus tarp darbdavių ir projekto dalyvių padedant teikti savo kandidatūras į laisvas darbo vietas, pagal poreikį padės išsiųsti gyvenimo aprašymus ar motyvacinius laiškus.

Konsultacijos vyks Aleksote (Europos pr. 60), pagal iš anksto suderintą grafiką. Dalyvių skaičius ribotas!

Registracija jau vykdoma:

El.paštu: j.stagniuniene@gmail.com, tel. 8-647 25722. DALYVAVIMAS NEMOKAMAS!

Skip to content