ADVENTAS LIETUVOJE

    

                                                         „ADVENTAS LIETUVOJE“

Taip pavadintas renginys Dainavos seniūnijos senjorams vyko 2015 metų gruodžio 13 d. sekmadienį Kaune ,Tremtinių sąjungos salėje. Į renginį su suneštinėmis vaišėmis, susirinko “ visa Lietuva“: Kauno aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, sūduviai ir Dainavos senjorų sambūrio vadovės Teresėlės Varnagirienės pakviesti kauniečiai.

Užbaigiant etnoregioninius metus, dar kartą, visi galėjo susipažinti su savo krašto pokario metų advento papročiais, valgiais bei savo tėvų išmokyta gimtąja tarme.

Aukštaičių etnobendrijos vadovas Kazimieras Černiauskas išraiškinga deklamacija poetės Pievų Smilgos eilėmis, apibudinčiomis Advento prasmę, paskelbė šventės pradžią. Toliau adventinę vakaronę savo eiliuotais prisiminimais apie Kalėdų laukimą tęsė šventės organizatorė Teresėlė Varnagirienė.

Šiltais žodžiais į susirinkusius kreipėsi buvusi Dainavos seniūno pavaduotoja Asta Chanko, kuri padėjo suorganizuoti šį renginį , padėkojo senjorų sambūrio vadovei už aktyvią veiklą, apdovanojo kiekvieną etnobendriją „eglutėmis“ – šakočiais, o Teresėlei Varnagirienei įteikė simbolinį varpelį, kuriuo ir toliau kviestų senjorus ir Kalėdinę žvakę, kuri šviestų šiltai.

Renginio vadovė padėkojo, jau Eigulių seniūnijos pavaduotojai Astai Chanko už jos geranoriškumą, dėmesingumą, nuoširdumą, už jos paramą organizuojant šį renginį.

Kiekviena etnobendrija meniškai perteikė savo krašto adventinius papročius, gimtąja tarme: pasakojimais, dainomis, žaidimais, šposais ir kaip dzūkai sako – juokučiais. O sūduviai, netgi suvaidino adventinio vakarojimo vaizdelį, kaimo stuboje, kur gryna savo tarme dainavo etnografinis ansamblis „Sūduva“ ir giedojo iš kantičkų…

Žemaičių etnobendrijos pirmininkas Jonas Vitkauskas vos spėjo spragsėti savo fotoaparatu. Dėkojame jam ir dalinamės gražiomis renginio nuotraukomis.

Baigiantis šventei, pasveikino Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenės moterų ansamblis „Versmės“ vadovė Antanina Skaudžiuvienė, ir, padovanojo pluoštą Kalėdinių dainų.

Renginio organizatorė ir vedančioji Teresėlė Varnagirienė džiaugėsi ir visiems dėkojo, kad nepamirštos šaknys, tarmės, papročiai.

Dainuokim aukštaičiai, dainuokim žemaičiai, dainuokim visa Lietuva, dainuokim sūduviai, dainuokim ir dzūkai, dainuokim visa Lietuva !

Dainavos senjorų sambūrio vadovė Teresėlė Varnagirienė


Skip to content