Dėl numerio pastato Skaudvilės g. 2 patalpai suteikimo

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl numerio pastato Skaudvilės g. 2 patalpai suteikimo”. Projekto rengimo tikslas – suteikti pastato Skaudvilės g. 2, Kaune patalpai numerį Nr. 2.
Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 38 punktu, informaciją skelbiame viešai.

 

Įsakymo priedas (spausti)

Įsakymas (spausti)

Skip to content