Šilainių seniūnijos 2019 metų veiklos ataskaita!

 

Patvirtinta 2020-03-13

Seniūnaičių sueigoje Protokolo Nr. 1

                                                                                 Šilainių seniūnijos 2019 veiklos ataskaita

 

Seniūnijos teritorijos priežiūra:

Tvarkytos bendrojo naudojimo teritorijos pasitelktus socialinės paramos gavėjus visuomenei naudingai veiklai atlikti – 99;

Sutvarkytų objektų – 35;

Gyventojų dalyvavimo vietos savivaldos procese skatinimas:

Įvyko sueigų, susitikimų, susirinkimų – 11.

Gyvenamosios vietos deklaravimo administravimas seniūnijose:

Išduota gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų – 3632;

Išduota pažymų apie šeimos sudėtį – 784;

Deklaruota išvykimų – 280;

Deklaruota atvykimų – 3162;

Priimta sprendimų – 120;

Įtraukta į gyvenamosios  vietos neturinčių asmenų apskaitą – 229.

Seniūnijos nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymas:

Konsultuota gyventojų – 3700;

Išnagrinėta gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų  prašymų – 1752;

Parengta seniūno įsakymų – 8;

Išduota faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų:

Charakteristikų – 6;

Pažymų – 17.

Skatinant ir palaikant bendruomenės narių kultūros, sporto ir sveikatingumo iniciatyvas:

Dalyvauta organizuojant kultūros ir sporto, edukacinių ir kt. renginių  – 11, dalyvių skaičius – 2000;

Dalyvauta organizuojant, įgyvendinta sporto renginių ir priemonių – 4;

Dalyvauta organizuojant, įgyvendinta kultūrinių renginių ir priemonių – 14;

Organizuota parodų – 2;

Vykdant seniūnijos gyvenamosios aplinkos stebėseną ir priežiūrą:

Likviduota nelegalių sąvartynų – 9 ( 4 iš Seniūnijos skirtų lėšų);

Vykdyta patikrinimų, apžiūrų (dėl želdinių ir žemės kasinėjimo darbų) – 274;

Organizuota aplinkos tvarkymo talkų – 12;

Papildytas ir pateiktas apleistų sklypų sąrašas papildomam apmokestinimui – 50 ( 96 juridiniai ir fiziniai asmenys);

Papildytas ir pateiktas apleistų pastatų ir statinių sąrašas papildomam apmokestinimui – 7;

Registruotais laiškais įspėti neprižiūrimų sklypų savininkai (virš 90 proc. susitvarkė) – virš 550;

Taikyta administracinio poveikio priemonės, skirta baudų – 150 eurų;

Teikta siūlymų dėl gatvių, pėsčiųjų takų, kiemų,  įvažų remonto, želdinių teritorijos tvarkymo ir priežiūros – virš 60;

Prižiūrint prekybą viešose vietose patikrinta visi seniūnijoje esantys kioskai, likviduoti neveikiantys – 5;

Patikrinta ir pateikta rekomendacijos, dėl „Kauno spaudos“ kioskų būklės – 11.

Atliekant statinių naudojimo priežiūrą:

Likviduota nelegalių statinių – 41 (18 garažų, 5 kioskai, 9 konteineriai, 3 treileriai, 6 bešeimininkiai mūriniai statiniai);

Surašyta patikrinimo aktų – 131;

Faktinių aplinkybių nustatymo aktai – 25;

Parengta ataskaitų  – 5;

Konsultuota daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų kitos paskirties pastatų priežiūros klausimais – apie 150;

Išnagrinėta prašymų, skundų dėl netinkamos statinių priežiūros – 8;

Papildytas patikrintų statinių naudotojų sąrašas – 131 įrašas.

Organizuojant visuomenei naudingą veiklą ir viešuosius darbus:

Sudaryta visuomenei naudingos veiklos ir viešųjų darbų atlikimo sutarčių – 99;

Visuomenei naudingos veiklos atlikime dalyvavo  įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų – 15.

Skleidžiant informaciją visuomenės informavimo priemonėse:

Paviešinta detaliųjų planų seniūnijos informacinėje lentoje – 20;

Pateikt informacinių straipsnių seniūnijos internetinėje svetainėje – 121;

Atliekant seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams LR Notariato įstatyme nurodytus veiksmus:

Atlikta notarinių veiksmų – 188.

Dalyvaujant socialinės veiklos seniūnijoje organizavime:

Vykdyta priemonių (patikrinimai, komisijos, susitikimai ir kt.) –11.

Dalyvaujant  informacinės visuomenės plėtros programų kūrime ir įgyvendinime:

Gyventojų,  pasinaudojusių el. priemonėmis užsakant įvairias paslaugas – 1800.

Dalyvaujant  gyventojų apklausų,  gyventojų užimtumo ir vietos bendruomenėms skirtų programų rengime ir įgyvendinime: 

Vykdyta priemonių (apklausos, programos) – 3.

Bendradarbiaujant su Kauno miesto Santakos PK, bendruomenės pareigūnais vykdant prevencines priemones ir programas:

Vykdyta priemonių (akcijų, patikrinimų) – 16 ( 6 – daiktų žymėjimui ir 10 –  atšvaitų iniciatyvų dalinimui);

Šilainių seniūnijos bendruomenės pareigūnės ir atskirais atvejais dalyvaujant seniūnijai per 2019 metus organizuota virš 160 prevencinių – informacinių priemonių;

Dalyvauta susitikimuose – 9.

Dalyvaujant civilinės saugos organizavime, bendradarbiaujant su Miesto civilinės saugos skyriumi, sprendžiant ekstremalias situacijas seniūnijos teritorijoje:

Dalyvauta priemonėse – 3;

Įsisavintos lėšos, skirtos seniūnijos veiklos programai vykdyti –  (10000 eur.). Įsisavinta 9940,73 eur. (Seniūnijos skirtų lėšų įsisavinimas 99,4%).

Reguliariai tikrinta asfaltuotų gatvių dangos kokybė. Teikti užsakymai išdaužų remonto darbams (avarinės duobės);

Aikštelės prie VIVA Kaunas remonto darbai (remontuota danga, tvarkyti atitvarai ir apšvietimas);

Gelžbetonio konstrukcijų demontavimas Rietavo g. 1 (objekto Nr. 220), Rasytės g. 20 (Nr. 211), Kuršių g. 50 (Nr. 205);

Nelegalių sąvartynų likvidavimas;

Lapų ir žolės sankaupų išvežimas ir kiti darbai.

 

Svarbesni 2019 metų darbai

 

Aktyviai bendradarbiaujant su Miesto tvarkymo skyriumi, pasiekta gerų rezultatų tvarkant seniūnijos gatves, šaligatvius ir kt.:

Išasfaltuotos žvyro danga dengtos gatvės: Šapokos g. ir Girios g. atkarpos. Jose įrengtas apšvietimas.

Įrengti pėsčiųjų takai Šapokos ir Girios g. atkarpose.

Tvarkyti privažiuojamieji keliai, kiemai ir automobilių stovėjimo aikštelės: Jotvingių, Baltų pr. ir Rasytės g.

Tvarkyti mokymo – ugdymų įstaigų kiemai ir privažiavimai.

Tęsiamos konsultacijos ir stebima Vandžiogalos g., Romainių g., Lubinų g. asfaltavimo projektavimo eiga. Esant finansavimui planuojama 2021-2022 m. pradėti šių gatvių rekonstrukciją.

 

Seniūnijoje vyko pasitarimai su Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovais. Aptarta, kaip toliau organizuoti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų Šilainių seniūnijoje tvarkymą, pašalinant kiemuose esančius nereikalingus objektus (senas metalo ir kitokias konstrukcijas, gelžbetonio blokus ir pan.) tam, kad įvykus nelaimei gaisrinė technika galėtų lengviau patekti iki gyvenamų namų. Seniūnijos iniciatyva jau pašalinta 67 vnt. senos, susidėvėjusios, neprižiūrimos, nesaugios, o svarbiausiai – galimam gaisrinių automobilių patekimui į nelaimės vietą, konstrukcijos. Jeigu bus gautas pakankamas finansavimas, 2020 m. planuojame užbaigti susidėvėjusių ir pavojų keliančių objektų šalinimą kvartale ribojamame Rasytės g. ir Žemaičių pl.

Per 2019 metus likviduoti 7 fiziškai ir morališkai nusidėvėjusių gelžbetonių mažosios architektūros elementų objektai: Rietavo g. 1 (objekto Nr. 220), Rasytės g. 20 (Nr. 211), Kuršių g. 50 (Nr. 205), Baltų pr. 4,6 (Nr. 191); Rietavo g. 5 (Nr. 221); Jotvingių g. 5 – Kuršių g. 46 (Nr. 190); Rasytės g. 18 (Nr. 210).

 

Su policija ir viešosios tvarkos skyriumi vykdyta akcija „Daugiau erdvės kiemuose “. Jos metu gyventojai buvo prašomi informuoti seniūniją ir Santakos PK apie paliktas nenaudojamas transporto priemones. Buvo imtasi prevencinių priemonių dėl nenaudojamų automobilių pašalinimo iš kiemų. Gyventojams aktyviai informuojant, bendradarbiaujant su Viešosios tvarkos skyriumi, 2019 metais pašalinta virš 100  be priežiūros paliktų automobilių daugiabučių namų kiemuose. Išsiųsti perspėjimai automobilių savininkams, imtasi kitokių teisės aktais nustatytų priemonių, ir pasiekta labai gerų rezultatų. Pryšmančių gatvėje organizuotas 12 vnt. netinkamų eksploatacijai automobilių (lengvieji automobiliai, sunkvežimiai) pašalinimas.

Aplinkos apsaugos skyrius, aktyviai dalyvaujant seniūnijai, užbaigė „Santarvės“ parko rekonstrukciją. Nutiesti nauji pėsčiųjų takai, suformuotas patrauklus reljefas, įrengtas modernus apšvietimas, apsodinta medžiais ir dekoratyviniais augalais, įrengta vaikų žaidimų aikštelė.

 

Aktyviai prisidedant seniūnijai, kartu su Aplinkos apsaugos skyriumi, 2019 metais buvo herbicidais naikinamos seniūnijos teritorijoje esančios ir didelį pavojų žmogaus sveikatai keliančios Sosnovskio barščių išplitimo vietos, išsiųsta informacija savininkams, kurių nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose pastebėti augantys invaziniai augalai. Pažymėtina, kad ir vėl kova su Sosnovskio barščiais laimėta, pavyko išnaikinti ne tik pagrindines jų išplitimo vietas, bet ir atokiau esančias. Bendradarbiaujant su užkrėstų  sklypų savininkais, aiškinant Sosnovskio barščių išplitimo grėsmę, pavyko pasiekti teigiamų rezultatų.

Vykdyta želdinių priežiūros kontrolė. Seniūnijos iniciatyva atlikti pagrindinėse gatvėse augančių medžių ištisiniai gebėjimai: Baltijos g., Baltų per., Jotvingių g., Kuršių g., ir t.t. naikinti pavieniai menkaverčiai krūmai ir ligoti medžiai.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content