Lietuvos ir Lenkijos jaunimo kritiško mąstymo ugdymas

Asociacija “Skeptiškas jaunimas” organizuojamuose jaunimo mainuose „Lietuvos ir Lenkijos jaunimo kritiško mąstymo ugdymas“ kurie vyko rugsėjo 10-16d. Kauno mieste dalyviai buvo supažindinami su pagrindinėmis statistikos, tikimybių ir mokslinėmis metodikomis, kognityvine psichologija bei sąnaudų ir naudos analizės sąvokomis. Dalyviams buvo paaiškinama, kaip šias žinias galima taikyti kasdieniame gyvenime, nuo gebėjimo tikslingai išsirinkti norimą produktą, iki gebėjimo kritikuoti mokslinius tyrimus. Sąvokos apibrėžiamos trumpai ir aiškiai, o po to pritaikomos daugeliui pavyzdžių iš kasdienio gyvenimo bei verslo. Mokymosi procesas buvo vykdomas sukuriant draugišką ir energingą aplinką, kurioje kiekvienas dalyvis galėjo išreikšti savo nuomonę ir būti išgirstas. Mainuose dalyvavo 13 jaunų žmonių iš Lietuvos ir Lenkijos. Vykdant užsiėmimus, buvo taikomi neformalaus ugdymo metodai (vaidinimai, “ledlaužiai“, apskritojo stalo diskusijos, užsiėmimai lauke ir kt.), siekiant patenkinti skirtingus dalyvių poreikius ir pageidaujamus rezultatus. Projekto metu dalyviai naudojosi šiuolaikinėmis technologijomis kaip įrankiu atskirti patikimus informacinius šaltinius nuo nepatikimų. Taip pat, buvo atskleidžiami metodai, kurie leidžia greitai rasti ieškomos informacijos. Projekto pabaigoje dalyviai buvo supažindinti su įrankiais, kurie suteiks dalyviams galimybę ateityje greičiau ir patikimiau tikrinti informacinių šaltinių patikimumą, taip apsisaugant nuo klaidingos informacijos populiarinimo. Per 5 dienų mokymosi procesą dalyviai įgavo skirtingų įgūdžių ir žinių, tai leis jiems efektyviau planuoti ir taupyti savo laiką, pagerinti sprendimų priėmimo procesą, patobulinti komunikaciją ir argumentavimą. Dalyviams taip pat buvo aprodyti Kauno ir Lietuvos kultūriniais objektai, bei buvo supažindinti su meditacijos ir sportinės jogos pagrindais. Projektas finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo fondo.

Asociacija „Skeptiškas jaunimas“, tai organizacija vienijanti jaunus žmones, kurie neformaliojo švietimo metodais skatina racionalų mąstymą, skepticizmą, realistišką požiūrį, mokslo populiarinimą ir sveikatingumą. Plačiau apie organizacija galima susipažinti https://www.skeptiskasjaunimas.lt/ ir https://www.facebook.com/skeptiskas.jaunimas/

 

Skip to content