Siunčiama nuotrauka

Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

VIEŠO NUOMOS KONKURSO BŪDU IŠNUOMOJAMAS TURTAS
Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už               1 kv. m.  per mėnesį,                  Eur (be PVM) Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 184,78 kv. m bendrojo ploto pastatas – sandėlis Kareivinių g. 20, Kaune (1F1p), sandėliavimo veiklai vykdyti. 0,9 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
2. 47,77 kv. m negyvenamosios patalpos Rasytės g. 10A, Kaune (1B2p), administracinei veiklai vykdyti. 2,8 500 Iki 2020 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
3. 14 kv. m negyvenamoji patalpa 1-13  M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), įvairiai veiklai, išskyrus gamybinę. 0,5 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
4. 8,61 kv. m negyvenamoji patalpa I-8 Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, paslaugų teikimo ir prekybos veiklai vykdyti. 15 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
5. 59,22 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos su bendrojo naudojimo patalpomis ir kitas ilgalaikis materialusis turtas Ašmenos 1-ojoje g. 2, Kaune (1B1p) ritualinėms paslaugoms teikti ir apeigoms vykdyti. 800 2400 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Nuomininkas įsipareigoja:

1. pasirašyti su Kauno savivaldybės įmone „Kapinių priežiūra“ susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją;

2. užtikrinti, kad žmogaus palaikų laikymo ir šarvojimo nuomojamose patalpose, paslaugos būtų teikiamos vadovaujantis teisės aktais.

6. Dalis – 4 kv. m administracinio pastato Laisvės al. 96, Kaune (1B6p) stogo su bendrojo naudojimo patalpomis, telekomunikacinei įrangai ir antenoms pastatyti.** 50 600 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka turi užtikrinti gyventojų ir darbuotojų apsaugą nuo kenksmingo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

**- nuomos sutartis su konkurso laimėtoju bus pasirašoma tada, kai buvęs naudotojas turtą perduos Savivaldybei.

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2020 m. birželio 29 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2020 m. liepos 2 d. 14 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 29 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus tel. 20 92 73.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia .

                                                                                                           Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija

 

 

 

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content