Siunčiama nuotrauka

Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 80,89 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno jaunimo mokykloje Sandėlių g. 7, Kaune  (1C3p), moksleivių maitinimui organizuoti. 21 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno jaunimo mokykla susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
2. 106,80 kv. m negyvenamosios patalpos ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje Vaišvydo g. 28, Kaune (2C1p),  moksleivių maitinimui organizuoti. 84 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Vaišvydavos pagrindine mokykla susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
3. 182,29 kv. m pastatas – biblioteka Prancūzų g. 49, Kaune (1B2p), veiklai, atitinkančiai pastato paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre. 50 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
4. 130,99 kv. m  negyvenamosios patalpos ir  kitas trumpalaikis materialusis turtas  Kauno Antano Smetonos gimnazijoje Geležinio Vilko g. 28, Kaune (1C3b), moksleivių maitinimui organizuoti. 280 840 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Antano Smetonos gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m.  liepos 3 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. liepos 10  d.  14 val., J. Gruodžio g. 9, 302 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą pradinis įnašas (nurodant adresą ar švietimo įstaigos pavadinimą) turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 3 d., 17 val.  į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią AB DNB banke, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt. Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus: Sandėlių g. 7  – tel. 24 55 90, Vaišvydo g. 28 – tel. 38 38 54, Gelžinio Vilko g. 28 – tel. 31 20 03.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse (moksleivių maitinimui organizuoti) prie pridedamų dokumentų turi pateikti praėjusių metų pelno ir nuostolių ataskaitos kopiją ir pažymą iš mokyklos, kad įmonė nuompinigius mokėjo laiku ir neturi įsiskolinimų (tuo atveju, kai įmonė jau dirba kurioje nors mokykloje). Tuo atveju, kai dalyvis negali pateikti pelno (nuostolio) ataskaitos (pvz. veikia trumpiau kaip vienerius metus arba dalyvis – fizinis asmuo) gali pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad konkurso dalyvis turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia  arba Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas).


Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už                    1 kv. m  per mėnesį,                  Eur (be PVM) Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 207,96 kv. m negyvenamoji patalpa pastate-garaže S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune  (3G1p), įvairiai veiklai vykdyti. 1 623,88 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui.
2. 850,40 kv. m bendrojo ploto negyvenamasis pastatas – stalių cechas  S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune (5G1p), gamybos ir pramonės veiklai vykdyti.** 2 5102,40 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
3. 235,35 kv. m bendrojo ploto administracinis pastatas  Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune (4B2p), administracinei veiklai vykdyti.** 2 1412,10 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
4. 28,61 kv. m bendrojo ploto sandėlis Dariaus ir S. Girėno g. 29A,  Kaune (6G1p) sandėliavimo veiklais vykdyti.** 1,5 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
5. 50 kv. m užstatyto ploto ūkinis pastatas  Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune (9I1p) sandėliavimo veiklai vykdyti.** 0,71 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
6. 59,22 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos (1-1, 1-2, 1-3, 1-7; bendrojo naudojimo patalpos 1-4, 1-5, pastate 1B1p) ir kitas ilgalaikis materialusis turtas Ašmenos 1-oji g. 2, Kaune, žmonių palaikams laikyti ir šarvojimo paslaugoms teikti. 1000 3000 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  Nuomininkas įsipareigoja: 1. pasirašyti su Kauno savivaldybės įmone „Kapinių priežiūra“ susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją. 2. užtikrinti, kad žmogaus palaikų laikymo ir šarvojimo nuomojamose patalpose paslaugos būtų teikiamos vadovaujantis teisės aktais.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

**– nuomos sutartis su viešo nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašoma tada, kai turtas pagal perdavimo ir priėmimo aktą bus perduotas Kauno miesto savivaldybei.

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m. birželio 27 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. liepos 3 d. 14 val., J. Gruodžio g. 9, 302 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 27 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus  – tel. 20 92 73.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia  arba Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas).

 

ATMINTINĖ NUOMOS KONKURSO DALYVIUI

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba