Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. m  per mėnesį,      Eur (be PVM) Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 140,48 kv. m bendrojo ploto pastatas –prekybos paviljonas A. Smetonos al. 4, Kaune (1E1b), prekybos, maitinimo ir (ar) kitų paslaugų teikimo veiklai vykdyti. 700 2100 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Nuomininkas įsipareigoja:

1. veiklos pastate metu užtikrinti nemokamą miesto gyventojų ir svečių naudojimąsi pastato – prekybos paviljono tualeto patalpomis, plane pažymėtomis 1-10, 1-11; prižiūrėti tualetą vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka;

2. per visą nuomos laikotarpį savo lėšomis užtikrinti tvarką ir švarą žemės sklype (unikalus Nr. 4400-2131-3622) A. Smetonos al. 4, Kaune, teritorijoje esantį paplūdimį prižiūrėti, vadovaudamasis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“;

3. sutarties galiojimo laikotarpiu savo lėšomis užtikrinti teritorijoje esančių inžinerinių statinių (sporto aikštelė b1, pėsčiųjų takas b2, šaligatvis b3, pavėsinės P, P1, P2, P3, lauko dušas D, persirengimo kabinos K, K1) ir įrenginių saugų ir nepertraukiamą naudojimą, priežiūrą ir apsaugą;

4. maudymosi sezono metu (kaip tai nustatyta Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“) užtikrinti gelbėtojo budėjimą paplūdimyje; skirti jam patalpą (-as) pastate – prekybos paviljone; užtikrinti, kad gelbėtojas būtų aprūpintas ryšio, gelbėjimo ir pirmosios pagalbos suteikimo priemonėmis;

5. leisti miesto gyventojams ir svečiams laisvai patekti į teritoriją ir nemokamai naudotis joje esančiais inžineriniais statiniais ir įrenginiais;

6. užtikrinti, kad sutarties galiojimo laikotarpiu paplūdimys su visa jame įrengta infrastruktūra bus atviras ir viešai prieinamas visuomenei;

7. nedelsiant kreiptis į policiją ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti nuomotoją dėl pastato ar 3.3 papunktyje nurodytų inžinerinių įrenginių, jų konstrukcijų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo;

8. apdrausti pastatą nuomotojo naudai nuo gaisro, gamtinių jėgų ir kitos rizikos. Draudimas turi galioti nepertraukiamai iki nuomos sutarties galiojimo pabaigos;

9. esant poreikiui, gavus nuomotojo sutikimą, keisti pastato paskirtį, pritaikant išsinuomotą turtą veiklai pagal sutartį vykdyti.

2. 328,76  kv. m pastato – garažo 3G1p patalpų (patalpos plane pažymėtos nuo 1-1 iki 1-5) ir dalį – apie 6000 kv. m kiemo aikštelės (plane pažymėta A), Statybininkų g. 12, Kaune (situacijos planas pridedamas). 950 2850 1 metams

Nuomininkas įsipareigoja:

1. savo lėšomis įrengti įvažoje į kiemo aikštelę vartus;

2.  leisti pastatų Statybininkų g. 12, Kaune, naudotojams nevaržomai naudotis įvaža į kiemo aikštelę;

3. neapriboti patekimo prie valdoje Statybininkų g. 12, Kaune, esančių neišnuomotų statinių.

situacijos planas +

3. 60,12 kv. m negyvenamosios patalpos Pramonės pr. 33, Kaune (1D3p), sveikatinimo veiklai vykdyti. 35 2104,20 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
4. 14 kv. m negyvenamoji patalpa 1-13  M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), įvairiai veiklai, išskyrus gamybinę. 0,5 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
5. 46,66 kv. m negyvenamoji patalpa 1-11  M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti. 0,7 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su požeminės perėjos eksploatacijos ir priežiūros paslaugų teikėju susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2021 m. balandžio 19 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. balandžio 21 d. 11 val. Dėl COVID-19 situacijos turto nuomos konkurso posėdžiai vyks nuotoliniu būdu (pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas).

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 19 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus tel. 20 92 73.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

 

                                                                                                           Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija

 

 

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Kauno bangelė
Skip to content