Siunčiama nuotrauka

Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

VIEŠO NUOMOS KONKURSO BŪDU IŠNUOMOJAMAS TURTAS

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už                    1 kv. m.  per mėnesį,                  Eur (be PVM) Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 1094 kv. m bendro ploto aikštelė A-2 Šiaurės pr., prie statinių Islandijos g. 31, Kaune, automobiliams statyti. 0,3 984,6 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui. Nuomininkas įsipareigoja išspręsti su nekilnojamojo turto Islandijos pl. 31, Kaune, savininku įvažiavimo į aikštelę klausimą arba savo lėšomis įsirengti atskirą įvažą į aikštelę ir įforminti tai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2. 141,81 kv. m pastatas – sandėlis Bitininkų g. 45, Kaune (3F1p), sandėliavimo veiklai vykdyti. 2,0 850,86 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
3. 50,92 kv. m negyvenamosios patalpos M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), paslaugų, prekybos veiklai vykdyti. 1,25 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
4. 184,78 kv. m pastatas – sandėlis Kareivinių g. 20, Kaune (1F1p) sandėliavimo veiklai vykdyti. 1,22 676,29 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
5. 850,40 kv. m bendrojo ploto negyvenamasis pastatas – stalių cechas  S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune (5G1p), gamybos ir pramonės veiklai vykdyti.** 1,4 3571,68 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
6. 235,35 kv. m bendrojo ploto administracinis pastatas  Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune (4B2p), administracinei veiklai vykdyti.** 1,4 988,47 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
7. 28,61 kv. m bendrojo ploto sandėlis Dariaus ir S. Girėno g. 29A,  Kaune (6G1p) sandėliavimo veiklais vykdyti.** 1,05 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
8. 50 kv. m užstatyto ploto ūkinis pastatas  Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune (9I1p) sandėliavimo veiklai vykdyti.** 0,5 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
9. 59,22 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos (1-1, 1-2, 1-3, 1-7; bendrojo naudojimo patalpos 1-4, 1-5, pastate 1B1p) ir kitas ilgalaikis materialusis turtas Ašmenos 1-oji g. 2, Kaune, žmonių palaikams laikyti ir šarvojimo paslaugoms teikti. 700 2100 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  Nuomininkas įsipareigoja: 1. pasirašyti su Kauno savivaldybės įmone „Kapinių priežiūra“ susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją. 2. užtikrinti, kad žmogaus palaikų laikymo ir šarvojimo nuomojamose patalpose paslaugos būtų teikiamos vadovaujantis teisės aktais.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

**– nuomos sutartis su viešo nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašoma tada, kai turtas pagal perdavimo ir priėmimo aktą bus perduotas Kauno miesto savivaldybei.

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m. rugpjūčio 7 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. rugpjūčio 10 d. 14 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 27 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus  – tel. 20 92 73.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia  arba Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas).

 

                                                                                                           Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija


Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 80,89 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno jaunimo mokykloje Sandėlių g. 7, Kaune  (1C3p), moksleivių maitinimui organizuoti. 21 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno jaunimo mokykla susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
2. 106,80 kv. m negyvenamosios patalpos ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje Vaišvydo g. 28, Kaune (2C1p),  moksleivių maitinimui organizuoti. 84 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Vaišvydavos pagrindine mokykla susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
3. 132,75 kv. m  negyvenamosios patalpos ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje-darželyje Kranto           5-ojoje g. 7, Kaune (1C2p), mokinių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti. 100 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželiu susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
4. 262,65 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno „Santaros“ gimnazijoje Baltų pr. 51, Kaune (1C2pb), moksleivių maitinimui organizuoti. 250 750 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui 1. Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno „Santaros“ gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją ir   vandenį. 2. Nuomos sutartis su viešo nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašoma ne anksčiau, nei patalpos pagal priėmimo ir perdavimo aktą bus grąžintos patikėtiniui – Kauno „Santaros“ gimnazijai.
5. 169,42 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje Kovo 11-osios g. 94, Kaune (1C3b), moksleivių maitinimui organizuoti. 300 900 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
6. 154,89 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje Partizanų g. 22, Kaune (1C3b),  moksleivių maitinimui organizuoti. 400 1200 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
7. 539,84 kv. m negyvenamosios patalpos ir kitas ilgalaikis materialusis turtas Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje Baltų pr. 103, Kaune (1C2p),  moksleivių maitinimui organizuoti. 700 2100 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui 1. Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su pastato – mokyklos Baltų pr. 103, Kaune, naudotoju susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją. 2. Nuomos sutartis su nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašoma ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo su buvusiu turto naudotoju.
8. 138,95 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje Baltų pr. 123, Kaune (1C2b),  moksleivių maitinimui organizuoti. 400 1200 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su pastato – mokyklos Baltų pr. 123, Kaune, naudotoju susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją, taip pat dėl naudojimosi bendrojo naudojimo patalpomis tvarkos.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m. rugpjūčio 10 d., 15 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. rugpjūčio 14 d. 10 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą pradinis įnašas (nurodant adresą ar švietimo įstaigos pavadinimą) turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 10 d., 15 val.  į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią AB DNB banke, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt. Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus: Sandėlių g. 7  – tel. 24 55 90, Vaišvydo g. 28 – tel. 38 38 54,  Kranto 5-oji g. 7 – tel. 34 14 06,  Baltų pr. 51 – tel. 37 75 39, Kovo 11-osios g. 94 – 31 20 81, 8 603 38658, Partizanų g. 22 – 31 20 04, Baltų pr. 103 ir 123 – 37 75 83.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse (moksleivių maitinimui organizuoti) prie pridedamų dokumentų turi pateikti praėjusių metų pelno ir nuostolių ataskaitos kopiją ir pažymą iš mokyklos, kad įmonė nuompinigius mokėjo laiku ir neturi įsiskolinimų (tuo atveju, kai įmonė jau dirba kurioje nors mokykloje). Tuo atveju, kai dalyvis negali pateikti pelno (nuostolio) ataskaitos (pvz. veikia trumpiau kaip vienerius metus arba dalyvis – fizinis asmuo) gali pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad konkurso dalyvis turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia arba Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas).

Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija


Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 182,29 kv. m pastatas – biblioteka Prancūzų g. 49, Kaune (1B2p), veiklai, atitinkančiai pastato paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre. 50 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
2. Negyvenamosios patalpos 1-169 dalis – 1 kv. m Kauno „Santaros“ gimnazijoje Baltų pr. 51, Kaune (1C2pb), savitarnos kopijavimo aparatui pastatyti. 5 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno „Santaros“ gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją.
3. Negyvenamosios patalpos 1-02 dalis – 1 kv. m Kauno „Santaros“ gimnazijoje Baltų pr. 51, Kaune (1C2pb), šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatui pastatyti. 50 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui 1. Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno „Santaros“ gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją ir (ar)   vandenį.                         2. Nuomininkas raštu turi derinti su Kauno „Santaros“ gimnazija gėrimų ir užkandžių automatų asortimentą, kuriuo teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti ugdymo įstaigose.
4. Negyvenamosios patalpos 1-26 dalis – 1 kv. m Kauno Veršvų gimnazijoje Mūšos g. 6, Kaune (1C2pb), šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatui pastatyti. 50 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui 1. Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno „Santaros“ gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją ir (ar) vandenį.                       2. Nuomininkas raštu turi derinti su Kauno Veršvų gimnazija gėrimų ir užkandžių automatų asortimentą, kuriuo teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti ugdymo įstaigose.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m.  rugpjūčio 13 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. rugpjūčio  21  d.  14 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą pradinis įnašas (nurodant adresą ar švietimo įstaigos pavadinimą) turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 13 d., 17 val.  į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią AB DNB banke, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt. Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus tel. 20 92 73, Baltų pr. 51 – tel. 37 75 39, Mūšos g. 6 – 36 26 21.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia arba Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas).


Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 387,89 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos ir kitas trumpalaikis materialusis turtas  Kauno Palemono gimnazijoje Marių g. 37, Kaune (1D3b), moksleivių maitinimui organizuoti. 630 1890 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui. Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Palemono gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį, elektros ir šilumos energiją.
2. 243,40 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos ir kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  pastate Vytauto pr. 79, Kaune (1C4p), viešajam maitinimui ir renginiams organizuoti. 478,81 1436,43 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Nuomininkas įsipareigoja:

1.  per metus suorganizuoti ne mažiau kaip 90 įvairių kultūros ir meno renginių iš anksto suderinęs su Kauno kultūros centro „Tautos namai“ administracija;

2. organizuoti valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimus;

3. sudaryti sąlygas nuomojamose patalpose vykti Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mėgėjų meno, liaudies ir etninės kultūros kolektyvų tęstinės veiklos renginiams;

4. aptarnauti Kauno kultūros centre „Tautos namai“ vykstančių tradicinių renginių dalyvius ir svečius;

5. kiekvieną mėnesį lankytojus supažindinti su įvairių kultūrų, tautų, šalių kulinariniu paveldu;

6. užtikrinti, kad Kauno kultūros centro „Tautos namai“ darbuotojams patiekalams ir gėrimams būtų taikoma 10 proc. nuolaida;

7. suderinti nuomojamų patalpų interjero pakeitimus su Kauno kultūros centro „Tautos namai“ direktoriumi;

8. pasirašyti su Kauno kultūros centru „Tautos namai“ susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį, elektros ir šilumos energiją, bendrojo naudojimo patalpų naudojimą ir priežiūrą, tiekėjų transporto priemonių įleidimo į Kauno kultūros centro „Tautos namai“ teritoriją, tiekiamo maisto meniu ir jo kainodaros, organizuojamų renginių grafiko;

9. sudaryti sąlygas Kauno kultūros centrui „Tautos namai“ darbuotojams netrukdomai patekti į patalpą (sandėlį), plane pažymėtą 5-29, pusrūsis (pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C4p, unikalusis Nr. 1993-5055-8013), Vytauto pr. 79, Kaune;

10. iš anksto pranešti, kad nori naudoti nuomojamas patalpas savo reikmėms (rengti susitikimus ar kitus renginius, išskyrus pobūvius, gedulingus pietus ar kitus užsakomuosius renginius);

11. dirbti taip: pirmadieniais–penktadieniais 12–22 val., šeštadieniais 14–24 val., sekmadieniais 11–22 val. (darbo laikas gali būti keičiamas tik atskiru šalių susitarimu).

 

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m. rugpjūčio 21 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. rugpjūčio 24 d. 14 val., J. Gruodžio g. 9, 302 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 21 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt arba tel. 42 55 92, Dalė Kaušakienė, el. p. dale.kausakiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus: Marių g. 37 – tel. 37 36 25,  8 687 16623, Vytauto pr. 79 – 32 06 61.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti išnuomojamo turto Vytauto pr. 79, Kaune,  nuomos konkurse papildomai turi pateikti planuojamų kultūros ir meno renginių ciklų (etninės ir liaudies kultūros renginių; literatūros (poezijos) skaitymo renginių; džiazo muzikos renginių; elektroninės muzikos renginių; klasikinės muzikos renginių) koncepcijos laisvos formos aprašymą, kuriame būtų nurodyti bent 3 kiekvieno renginių ciklo atlikėjai (dalyviai) ir numatomi viešinimo būdai (kanalai);  dokumentą (-us), įrodantį (-čius), kad konkurso dalyvis ne mažiau kaip 5 metus teikia viešojo maitinimo paslaugas ir turi tam reikiamas licencijas (sertifikatus, leidimus ir pan.).

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia arba Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas).

 

 

Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba