Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. m  per mėnesį, Eur (be PVM) Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 3752 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelė Brastos g. 8, Kaune, įvairiai veiklai vykdyti. 350 1050 2 metams, bet ne ilgiau kaip iki Kėdainių tilto per Nemuno upę statybos darbų pradžios ar  nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  
2. 60,12 kv. m negyvenamosios patalpos Pramonės pr. 33, Kaune (1D3p), sveikatinimo veiklai vykdyti. 52 9378,72 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su viešąja įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
3. 14 kv. m negyvenamoji patalpa 1-13  M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), įvairiai veiklai, išskyrus gamybinę. 0,5 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  
4. 46,66 kv. m negyvenamoji patalpa 1-11  M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), prekybos ar paslaugų veiklai vykdyti. 0,7 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su požeminės perėjos eksploatacijos ir priežiūros paslaugų teikėju susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
5. 59,22 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos su bendrojo naudojimo patalpomis ir kitas ilgalaikis materialusis turtas Ašmenos 1-ojoje g. 2, Kaune (1B1p) ritualinėms paslaugoms teikti ir apeigoms vykdyti. 350 1050 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Nuomininkas įsipareigoja:

1. pasirašyti su Kauno savivaldybės įmone „Kapinių priežiūra“ susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją;

2. užtikrinti, kad žmogaus palaikų laikymo ir šarvojimo nuomojamose patalpose, paslaugos būtų teikiamos vadovaujantis teisės aktais.

6. 86,33 kv. m negyvenamosios patalpos Pramonės pr. 31, Kaune (1D7p), sveikatinimo veiklai vykdyti. 65 16834,35 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su viešąja įstaiga Kauno miesto poliklinika susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
7. Dalis – 6 kv. m pastato – katilinės stogo Sodininkų g. 2, Kaune (1P1b), mobiliojo ryšio įrangai sumontuoti ir eksploatuoti 50 900 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2021 m. sausio 14 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. sausio 19 d. 11 val. Dėl COVID-19 situacijos turto nuomos konkurso posėdžiai vyks nuotoliniu būdu (pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas).

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 14 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus tel. 20 92 73.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

 

                                                                                                           Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija

 

 

 

 

Skip to content