Siunčiama nuotrauka

Projektas „Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“


Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą

Projekto tikslas – modernizuoti Jono Jablonskio gimnazijos ir KTU inžinerijos licėjaus patalpas, atliekant vidaus patalpų remonto darbus ir įsigyjant modernią ugdymo įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai: suremontuotos gimnazijos ir licėjaus patalpos, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyta moderni ugdymo įranga ir baldai, atnaujintos ugdymo vietos ir padidintas ugdytinių skaičius.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2020 metais.

Projekto biudžetas 828 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

www.esinvesticijos.lt

Skip to content