Projektas „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste“

Projektu sprendžiama pagrindinė problema – transporto keliamas didelis poveikis aplinkai. Projektu siekiama sukurti subalansuotą, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą Kauno mieste bei pritaikyti Kauno miesto gatves ir kitą transporto infrastruktūrą viešojo transporto poreikiams.

Projekto metu bus įgyvendinta viena darnaus judumo priemonė ir įdiegta viena intelektinė transporto sistema: įrengtos realaus laiko informacijos švieslentės viešojo transporto stotelėse (100 vnt. švieslenčių) ir įrengta sistema, kuri automatiškai suteiks prioritetą artėjančiai viešojo transporto priemonei šviesoforinėse sankryžose (įrengta 30-yje nepagrindinių šviesoforinių sankryžų ir pėsčiųjų perėjų).

Įgyvendinus projektą bus sumažintas transporto poveikis aplinkai, sudarytos sąlygos rinktis viešąjį transportą. Projekto rezultatais naudosis Kauno miesto savivaldybės gyventojai (taip pat ir Kauno miesto ir priemiestinio viešojo transporto keleiviai), kurie yra suinteresuoti gyventi kokybiškoje ir švarioje aplinkoje, greitai, patogiai ir mažiausiais kaštais pasiekti kelionės tikslą mieste.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2021-01-15.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-01-31.

Projekto biudžetas – 1,01 mln. eurų su PVM.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ lėšomis.

www.esinvesticijos.lt

 

Skip to content