Projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno mieste“


Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno mieste“

Projekto tikslas – didinti vaikų dienos centrų (toliau – VDC) skaičių Kauno mieste, steigiant naujus VDC ir plečiant esamus projekto partnerių VDC – didinant nuolatinių VDC lankytojų skaičių pritaikant naujas (papildomas) erdves, (pastatus, patalpas).

Projekto rezultatai: pasitelkiant 6 partnerius, numatomas  5 VDC plėtra ir 3 naujų VDC steigimas. Projekto partneriai: Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius, asociacija „Kauno karmelitų bendruomenė“ , VŠĮ „Juventa“, Maltos ordino pagalbos tarnyba, VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ (3 VDC: „Meilės lašelis“, „Šypsena“ ir „Santara“), Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. Visos įrengtos (suremontuotos) patalpos bus pritaikytos neįgaliesiems. VDC taip pat planuoja įsigyti įrangą, reikalingą darbų su vaikais, jų lavinimui ir baldus.  Įgyvendinus projektą, 8 VDC atsiras iki 125 papildomos (naujos) vietos vaikams. Taip bus sukurtos sąlygos, reikalingos veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams, taip pat vaikams iš probleminių, socialiai pažeidžiamų šeimų.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2020 – 2021 metais.

Projekto biudžetas 230 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content