Siunčiama nuotrauka

Projektas „Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti „kamščių“ situaciją mieste“

Projekto tikslas – sukurti transporto srautų matavimo realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, Kauno miesto susisiekimo sistemos stebėsenos sistemą, apimančią transporto srautų judėjimo ir jų funkcinių parametrų stebėseną bei analizę, kuri sudarytų sąlygas suvaldyti “kamščių” situaciją mieste.

Projekto idėja – sukurti transporto srautų matavimo realiu laiku sistemą, kuri leistų vertinti srautų funkcionalumą ir taikyti funkcionalumo didinimo priemones. Šiuo metu eismo valdymo, saugumo bei taršos priemonių parinkimas ir įgyvendinimas siejamas tik atsižvelgiant į pasekmes (pvz. avaringų ruožų tobulinimas vykdomas atsižvelgiant į jau įvykusius eismo įvykius), bet nesiekiant išvengti priežasčių (pvz. eismo saugumo priemonių diegimas padidėjus eismo intensyvumui atskirose gatvių atkarpose). Įgyvendinus ikiprekybinį pirkimą rinkoje atsirastų inovatyvi priemonė, kuri užtikrintų sąlygas nemažinant susisiekimo sistemos vartotojų (gyventojų, verslo subjektų ir kt.) susisiekimo galimybių optimaliau išnaudoti turimą gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei viešojo susisiekimo. Sukurtos sistemos įdiegimas leistų ženkliai pagerinti ne tik esamos susisiekimo sistemos funkcionavimą, bet sudarytų sąlygas optimizuoti jos priežiūros ir plėtros sąnaudas. Pagrindiniai naudos gavėjai:

  1. Visuomenė ir verslas – dėl pagerėjusios susisiekimo būklės Kauno mieste;
  2. Prekybos, paslaugų, nekilnojamo turto ir kt. verslas – dėl galimybių įvertinti atskirų Kauno miesto vietų patrauklumą ir prognozuotų galimus klientų srautus, atsižvelgiant į eismo intensyvumo rodiklius;
  3. Kauno miesto savivaldybės administracija – dėl galimybių tikslingiau ir efektyviau planuoti susisiekimo sistemos modernizavimą ir plėtrą.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2018–2020 m.

Projekto vertė – 787 950,90 Eur. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 670 800,90 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content