Projektas „Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba“

Projektas „Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba“

Projekto tikslas – išspręsti problemas, susijusias su saugios, geros būklės gatvės, spartinančios gyventojų susisiekimą su verslo ir visuomeniniais objektais, Kauno miesto dalyje – Aleksote, trūkumu bei prisidėti prie Kauno integruotoje teritorijų vystymo programoje nustatytų problemų, susijusių su susisiekimo sistemos apkrovimu ir žala aplinkai dėl netolygaus gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymo, sprendimo.

Šiuo metu Šeštokų 1-osios ir Alyvų 1-osios gatvės neišvystytos – Šeštokų 1-osios gatvėje nenutiesta atkarpa nuo V. Čarneckio g. iki Seniavos pl., o Alyvų 1-osios gatvėje – nuo Seniavos pl. iki Mėtų g. Įgyvendinus projektą Šeštokų 1-osios ir Alyvų 1-osios gatvių atkarpose bus įrengta nauja danga, šaligatviai, sutvarkytos ir apželdintos žaliosios zonos, įrengtos lietaus nuotekų sistemos jas pajungiant į esamą nuotekų tinklą, įrengti apšvietimo tinklai, o naujai nutiestos gatvių atkarpos susijungs Seniavos plente taip sudarydamos vientisą jungtį.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2014-12-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-05-31

Projekto vertė – 1.430.346,88 Eur. iš jų ES lėšomis finansuojama 252.000,00 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.

Skip to content