Siunčiama nuotrauka

Projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kauno mieste“

www.esinvesticijos.lt

Projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kauno mieste“

Projekto tikslas – pagerinti tuberkuliozės (TB) profilaktiką ir gydymo organizavimą Kaune.

TB daugeliu atvejų yra išgydoma, tačiau būtina griežtai laikytis gydymo režimo, laiku išgerti vaistus. Gydantis netinkamai liga plinta, gali atsirasti ir plisti atsparios vaistams TB bakterijos. TB plitimą lemia socialinės (nedarbas, skurdas, alkoholio, narkotikų vartojimas), psichologinės (nesuvokimas, nenoras gydytis ir baigti gydymo kursą, gydymo režimo pažeidimai), organizacinės (lėšų neturėjimas pasiekti gydymo įstaigą) priežastys. Siekiant pagerinti tuberkuliozės profilaktiką ir gydymo organizavimą Kauno mieste projekto metu įgyvendinamos konkrečios priemonės, gerinančios ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, t. y., maisto talonų dalijimas ir kelionės išlaidų kompensavimas ambulatorinio gydymo metu. Projekto metu planuojama suteikti socialinės paramos priemones 177 TB sergantiems asmenims, kuriems skirtas DOTS gydymas Romainių tuberkuliozės ligoninėje.

Romainių tuberkuliozės ligoninė yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų filialas.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos yra sudariusios Bendradarbiavimo dėl tiesiogiai stebimo trumpo kurso paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės gyventojams sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija.

Projekto tikslinė grupė – tuberkulioze sergantys asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka skirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (DOTS gydymas) Romainių tuberkuliozės  ligoninėje.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2018–2022 m.

Partneris – Romainių tuberkuliozės ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų filialas.

Projekto vertė – 69 302,36 Eur. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 64 104,67 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.

Skip to content