Siunčiama nuotrauka

Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“


Finansuojama iš Europos Regioninės plėtros fondo

 

Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas“

Projekto tikslas – Plėtoti dviračių tinklo sistemą, apjungiančią Centro, Žaliakalnio, Dainavos ir Eigulių seniūnijas

Didžioji dauguma pėsčiųjų-dviračių takų Kauno mieste yra išplėtota Nemuno ir Neries upių krantinėse ir yra labiau pažintiniai nei skirti susisiekimui tarp miesto centro ir miegamųjų rajonų.  Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, – pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, skirtos gyventojų mobilumui didinti tarp miesto centro ir gyvenamųjų rajonų, trūkumas. Projekto tikslas – plėsti dviračių transporto infrastruktūrą Kauno mieste siekiant kurti vientisą dviračių tinklo sistemą ir skatinti gyventojų mobilumą bevariklėmis transporto priemonėmis.  Projektu numatoma įrengti naują pėsčiųjų-dviračių taką šiaurės vakarinėje Savanorių prospekto (besiribojančio su Centro, Žaliakalnio, Eigulių ir Dainavos seniūnijomis) pusėje, nuo Laisvės alėjos iki Kauno miesto ribos. Projekto tikslinė grupė – Kauno miesto savivaldybės gyventojai ir Kauno mieste Savanorių pr. registruoti verslo subjektai. Įgyvendinus projektą būtų tenkinamas tikslinių grupių poreikis – gyventi ar dirbti vietovėje, kurioje sudarytos tinkamos sąlygos rinktis bevarikles transporto priemones siekiant organizuoti susisiekimą su Kauno miesto centrine dalimi.

Projekto laikotarpis – 2018-2019

Projekto vertė – 1 700 000 EUR, iš jų ES lėšomis finansuojama 180 000,00 EUR

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content