Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“

www.esinvesticijos.lt
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos“

Projekto tikslas – plėsti dviračių transporto infrastruktūrą Kauno mieste siekiant kurti vientisą dviračių tinklo sistemą ir skatinti gyventojų mobilumą bevariklėmis transporto priemonėmis.

Kauno miestas stokoja dviračių takų infrastruktūros Aleksoto seniūnijoje, kuri ribojasi su Kauno miesto centrine dalimi. Pagrindinė problema, kuriai spręsti buvo inicijuotas šis projektas, – pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, skirtos gyventojų mobilumui didinti tarp miesto centro ir gyvenamųjų rajonų, trūkumas. Problemos sprendimo būdas – naujo pėsčiųjų-dviračių tako statyba siekiant sujungti Kauno miesto centrinę dalį su Aleksoto seniūnija ir tokiu būdu vystyti dviračių transporto infrastruktūrą Kauno mieste. Įgyvendinant projektą buvo įrengtas pėsčiųjų – dviračių takas kurio ilgis 4,26 km. Takas buvo įrengtas Veiverių g. dešinėje pusėje nuo Vytauto didžiojo tilto, kuris jungia Aleksoto seniūniją su Kauno miesto senamiesčiu, iki Kauno miesto ribos.

Projekto laikotarpis – 2016-2018

Projekto vertė – 1 122 405 EUR, iš jų ES lėšomis finansuojama 335 362 EUR

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

 

Skip to content