Projektas „Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams“

www.esinvesticijos.lt

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams“
Projekto tikslas – skatinti Kauno miesto socialinę ir ekonominę plėtrą plėtojant Aleksoto tikslinės teritorijos viešosios infrastruktūros būklę bei kuriant palankias sąlygas paslaugų sektoriui plėtoti.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, – nepakankamai pritaikyta ir patraukli Kauno  miesto Aleksoto tikslinės teritorijos viešoji infrastruktūra investicijoms, socialinei ir ekonominei plėtrai skatinti. Problemos sprendimo būdas – viešųjų erdvių  modernizavimas, stiprinant esamus Kauno miesto traukos centrus. Problematikai spręsti, numatoma, jog tikslinga yra plėtoti Nemuno salos viešąją infrastruktūrą sudarant sąlygas vystyti sveikatinimo ir kultūros paslaugų prieinamumą. Modernizavus nepakankamai išplėtotą Aleksoto tikslinės teritorijos viešąją infrastruktūrą, bus sukurtos sąlygos pritraukti naujas investicijas gyventojų sveikatinimo ir kultūrinimosi poreikiams tenkinti. Tokiu būdu projekto įgyvendinimas sudarys palankias sąlygas verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, taip pat prisidės prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo. Projekto įgyvendinimui suformuluotas šis uždavinys – modernizuoti Nemuno salos viešąją infrastruktūrą stiprinant salą kaip esamą traukos centrą. Projekto uždaviniui pasiekti numatyta veikla – viešosios infrastruktūros įrengimas Nemuno saloje.

Projekto metu bus sukurta sporto, sveikatinimo ir laisvalaikio infrastruktūra – sporto aikštelės, laisvalaikio įrenginiai, vaikų žaidimo aikštelės, automatinis viešasis tualetas ir atviras amfiteatras. Taip pat bus įrengti infrastruktūros aptarnavimui reikalingi inžineriniai tinklai, privažiavimo jungtys, pėsčiųjų ir dviračių takai, sutvarkyti želdiniai, įrengti suoleliai ir kiti mažosios architektūros elementai.

Projekto vertė – 5 739 527 Eur, iš jų ES lėšomis finansuojama 2 753 470 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpi – 2019-2022

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

 

Skip to content