Projektas „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“

Projekto tikslas – Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas.

Augant gyvenimo tempui miestuose ypač aktualus tampa greitas ir patogus susisiekimas. Siekiant užtikrinti miestiečių poreikius ir išlaikyti pasitenkinimą gyvenimo kokybe yra būtina skatinti visuomenės požiūrį į darnų vystymąsi. Viešojo transporto skatinimas gali ženkliai prisidėti prie miestiečių gyvenimo kokybės, darnaus vystymosi skatinimo, miesto įvaizdžio formavimo. Miestui renkantis viešojo transportą tipą taip pat būtina atsižvelgti į aplinkosaugines rekomendacijas bei galimas ekologiškas transporto alternatyvas. Kauno miestas turi išvystytą troleibusų kontaktinį tinklą, todėl be didelių papildomų investicijų galima plėtoti ekologiško transporto koncepciją.

Įsigijus 28 vnt. naujus žemagrindžius troleibusus, bus atnaujintas viešasis transportas, kas užtikrins kokybiškesnių paslaugų teikimą miesto gyventojams bei svečiams, bus skatinamas darnus visuomenės vystymasis bei ekologiškų transporto priemonių naudojimas.

Projekto laikotarpis – 2018-2021

Projekto vertė – 29 352 076,6EUR, iš jų ES lėšomis finansuojama 7 819 843 EUR

Projektas finansuojamas  Europos sanglaudos fondo lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonę „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“

www.esinvesticijos.lt

Skip to content