Projektas „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus“


Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projektas „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus

Projekto tikslas – 5 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos parengs ugdymo programas, pagerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, pritaikydamos mokymosi per judesį metodiką, padedančią integruoti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes.

Projekto rezultatai: numatoma vykdyti veiklas, skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijai didinti, teorinių ir praktinių žinių įgyjimui, sukurti ikimokyklinių įstaigų tinklą, diegti „Mokymosi per judesį“ metodą  į ugdymo procesą bei inovatyviai IKT įrangai įsigyti.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2021 metais.

Projekto biudžetas 105 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content