Siunčiama nuotrauka

Projektas „Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kt. reikmėms“


Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant  netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kt. reikmėms“

Projekto tikslas – atnaujinti Kauno miesto viešąją erdvę, sutvarkant Marvelės upelio slėnį.

Projekto rezultatai: Marvelės upelio slėnyje įrengta aikštelė scenai renginių metu, priešais ją šlaite – amfiteatro tipo tribūnos žiūrovams, atnaujinti pėsčiųjų takai, įrengti lauko šviestuvai, mažosios architektūros elementais, sutvirtintas šlaitas, slėnio prieigose prie Julijanavos g. įrengta  dar viena aikštelė kultūros renginiams. Taip pat buvo įrengti lauko inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų, apšvietimo ir elektrotechnikos.

Projektas įgyvendintas 2017 – 2019 metais.

Projekto biudžetas 240 tūkst. eurų.

Projektas finansuotmas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content