Projektas „Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas“


Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas“

Projekto tikslas – atnaujinti Kauno miesto viešąją erdvę, kompleksiškai sutvarkant Kauko laiptus ir jų prieigas.

Projekto rezultatai: kompleksiškai sutvarkyti Kauko laiptai prie Aukštaičių gatvės zonos: modernizuotos apšvietimo sistemos, įrengta pėsčiųjų tako tąsa; atnaujinti prastos būklės želdiniai, atnaujintas pagrindinis Kauko laiptų takas ir laiptų pakopos, įgyvendintos kraštovaizdžio architektūros priemonės, sutvirtinti ir apželdinti šlaitai, įrengti požeminiai elektros tinklai, naujai įrengti ir atnaujinti mažosios architektūros elementai, rekonstruota baseino zona, įrengiant fontaną, restauruotas fontanėlis, įrengti suolai Kauko laiptų viršuje ir apačioje, sutvarkyti želdynai.

Projektas įgyvendintas 2018 – 2020 metais.

Projekto biudžetas 1,4 mln. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content