Projektas ,,Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

Projektas ,,Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Projekto tikslas – Kauno rajono ir miesto turistinio potencialo ir patrauklumo didinimas, kompleksiškai užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą apie savivaldybes jungiančiuose turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas, kartu sudarant palankias sąlygas turizmo paslaugų sektoriaus plėtrai.

Projekto įgyvendinimo metu Kauno rajono savivaldybė kartu su Kauno miesto savivaldybe numato sukurti lankytinų vietų ženklinimo infrastruktūrą, t.y. kompleksinę, sistemingą ir vientisą Kauno mieste bei rajone esančių dviračių ženklų, nuorodų, informacinių stendų ir t.t. sistemą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti vieningą turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą Kauno rajone ir mieste, įrengiant 614 ženklinimo infrastruktūros objektus 17 maršrutų Kauno mieste bei rajone.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018–2021 m.

Pareiškėjas – Kauno rajono savivaldybės administracija.

Partneris – Kauno miesto savivaldybės administracija.

Projekto vertė – 444 657,31 Eur. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro  376 964,95 EUR. Projekto vykdytojo ir partnerio lėšos sudaro 67692,36 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Skip to content