Siunčiama nuotrauka

Projektas „Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“

Projektas „Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“

 

Projekto tikslas – padidinti Kauno miesto gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Projektu planuojama pakeisti Kauno miesto teritorijose esančius šviestuvus naujais LED šviestuvais. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiks LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažins eismo įvykių bei nusikalstamumo rizikas, taip pat sumažės aplinkos tarša.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-09-10

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-09-09

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos – 882 354,85 Eur., iš jų ES lėšomis finansuojama iki 441 177,42 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content