Projektas „Kauno miesto darnaus judumo plano parengimas“


Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „Kauno miesto darnaus judumo plano parengimas“

Projekto tikslas – parengti Kauno miesto darnaus judumo planą.

Projekto rezultatai: 2019 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 516 patvirtintas Kauno miesto darnaus judumo planas. Projekto metu buvo sukurta darnaus susisiekimo strategija, kuri prisidėjo prie visuomenės keliavimo įpročių pasikeitimo, renkantis aplinkai draugiškas transporto priemones.

Projektas įgyvendintas 2017 – 2019 metais.

Projekto biudžetas 240 tūkst. eurų.

Projektas finansuotas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-513 priemonės „Darnaus judumo sistemų kūrimas“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content