Projektas „Kauno 1-osios muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“

www.esinvesticijos.lt
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Kauno 1-osios muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“

Projekto tikslas – pagerinti Kauno mieste vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

Projektas yra skirtas Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybės bei prieinamumo didinimui. Įgyvendinus projektą, neformalaus ugdymo paslaugų teikimas Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje taps kokybiškesnis, efektyvesnis (koncentruojantis į ugdymo kokybę, o ne ūkio dalies problemų sprendimą), geriau atitinkantis tikslinių grupių poreikius. Projekto veiklų metu bus atliktas  muzikos mokyklos infrastruktūros atnaujinimas, bus įsigyta nauja įranga ir baldai. Po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 1132 vaikams bus sudarytos kokybiškos ugdymo sąlygos. Pagerėjus teikiamų paslaugų kokybei bei jų prieinamumui, bus geriau tenkinama neformaliojo ugdymo paklausa pagal mokinių / tėvų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. Pagerinta infrastruktūra paskatins tėvelius ir vaikus rinktis šią neformalaus ugdymo  įstaigą bei kasmet pritrauks naujų paslaugų naudotojų. Projekto dėka bus pagerinta viešųjų paslaugų teikimo kokybė, kuri atitiks tikslinės grupės poreikius, susijusius su kokybišku ugdymu ir saviraiškos galimybėmis.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Kauno 1-aja muzikos mokykla.

Projekto vertė – 322 173 Eur, iš jų ES lėšomis finansuojama 273 847Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpi – 2020-2021

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

 

Skip to content