Siunčiama nuotrauka

Projektas „ITV sistemos, kurios pagalba įkraunamos PHEF galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas“

Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti intelektinę transporto valdymo sistemą skirtą miesto autobusams, kuri inovatyviu technologiniu sprendimu didintų transporto srautų valdymo veiksmingumą bei mažintų aplinkos taršą.

Projekto idėja – sukurti ir išbandyti intelektinę transporto valdymo sistemą skirtą miesto autobusams talpinantiems ne daugiau nei 22 keleivius, kurios pagalba autobusų su įkraunama hibridine pavara (PHEV) galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, priklausomai nuo transporto priemonės padėties maršrute bei pagaminus bandomąją transporto priemonių partiją testuoti naujus išmaniuosius judumo modelius Kauno miesto viešojo transporto maršrutuose. Taip pat ištirti ir nustatyti ITS sistemos poveikį aplinkai (oro taršos, triukšmo lygių sumažėjimą) ir, eksperimentui pasiteisinus, pateikti į rinką inovacinį technologinį sprendimą didinantį transporto srautų valdymo veiksmingumą bei mažinantį aplinkos taršą. Pagrindiniai naudos gavėjai:

  1. dėl pagerėjusios paslaugos kokybės – miesto viešojo transporto keleiviai;
  2. dėl sumažėjusios oro taršos ir triukšmo lygio – miesto ir artimojo priemiesčio gyventojai ir svečiai.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2018–2019 m.

Projekto vertė – 825 179,31Eur. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 702 494,31 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content