Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros kūrimas Kaune“


Projekto tikslas –sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Kauno mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Nepaisant nuolatinio elektromobilių skaičiaus didėjimo Lietuvoje, dėl elektromobilių stotelių trūkumo retas vairuotojas pasiryžta įsigyti tokią transporto priemonę. Siekiant paskatinti elektromobilių plėtrą Kaune, būtina plėtoti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą. Projekto „Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros kūrimas Kaune“ tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Kauno mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.  Projekto uždavinys – skatinti alternatyvų energijos šaltinių (degalų) naudojimą Kauno mieste, sukurti tam reikalingą infrastruktūrą. Projekto metu bus įrengtos 22 elektromobilių įkrovimo prieigos (11 stotelių – 10 įprastos gralios ir 1 didelės galios) Kauno mieste.  Įgyvendinant projektą siekiama sukurti ir išplėtoti viešąją elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą Kauno mieste.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2017–2020 m.

Projekto vertė – 131 747,83 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšų dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 111 985,65 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content