Siunčiama nuotrauka

Projektas „Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui“

Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projektas „Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui“

Projekto tikslas – eksperimentinio 2 auklėtojų padėjėjų modelio sukūrimas.

Projekto rezultatai: bus sukurtas bei praktiškai pritaikytas inovatyvus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelis, atitinkantis įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo tikslus, papildantis gerąja Konsultuojančios mokyklos patirtį;

  1. Sukurtas modelis, kai grupėje vienu metu dirba 3 darbuotojai: auklėtojas ir 2 kvalifikuoti auklėtojo padėjėjai, įgiję pedagoginių ir darbo su SUP turinčiais vaikais žinių ( kuriant inovatyvų modelį bus suorganizuoti kvalifikaciniai mokymai bei įgyvendinta 40 val. auklėtojų padėjėjų tobulinimo programa, suteiktos reikalingos konsultacijos auklėtojų padėjėjams ir auklėtojoms, viso 24 asmenims (po 6 iš kiekvienos veiklą tobulinančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos) leistų užtikrinti, kad ugdymas būtų individualizuojamas, diferencijuojamas, siekiant, kad visavertį ugdymą gautų kiekvienas vaikas;
  2. Remiantis specialistų rekomendacijomis 4 įstaigose darbui su SUP turinčiais vaikais bus specialiai įrengtos erdvės bei tuo tikslu įsigytos mokymo bei kitos priemonės, suorganizuotos reikalingos išvykos, edukacijos, teigiamai įtakojančios ugdymo kokybę, suorganizuotas kitų asmenų įsitraukimas į ugdymo procesą.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2021 metais.

Projekto biudžetas 94 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content