Siunčiama nuotrauka

UAB Laboratorinių bandymų centras

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas UAB Laboratorinių bandymų centras
Buveinės adresas R. Kalantos g. 85A
Savivaldybės akcijų dalis, % 88,89
Įmonės vadovas Direktorius – Mindaugas Grevas
Valdybos nariai Valdyba nesudaryta
Nuoroda į interneto svetainę http://lbc.lt/
Įstatai
Įstatai
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaitos

Informacija apie Savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir rezultatus

(pagal VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ patvirtintas formas)

Informacija apie UAB Laboratorinių bandymų centro 2019 m. veiklą ir rezultatus

Informacija apie UAB Laboratorinių bandymų centro 2015-2018 m. veiklą ir rezultatus

Skip to content