Siunčiama nuotrauka

UAB „Kauno vandenys“

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas UAB „Kauno vandenys“
Buveinės adresas Aukštaičių g. 43
Savivaldybės akcijų dalis, % 100
Įmonės vadovas gen. direktorius – Ramūnas Petras Šulskus
Valdybos nariai
  • Konstantinas Pesenka, pirmininkas;
  • Antanas Etneris, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje;
  • Gediminas Ganatauskas, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje;
  • Saulius Lazauskas, narys;
  • Mindaugas Šimkus, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją vadybos srityje.
Nuoroda į interneto svetainę https://www.kaunovandenys.lt/
Įstatai
Įstatai
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaitos

Informacija apie Savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir rezultatus

(pagal VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ patvirtintas formas)

Informacija apie UAB „Kauno vandenys“ 2019 m. veiklą ir rezultatus

Informacija apie UAB „Kauno vandenys“ 2015-2018 m. veiklą ir rezultatus

Skip to content