Siunčiama nuotrauka

UAB „Kauno švara“

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas UAB „Kauno švara“
Buveinės adresas Statybininkų g. 3
Savivaldybės akcijų dalis, % 100
Įmonės vadovas Gen. direktorius – Saulius Lazauskas
Valdybos nariai
  • Petras Ganiprauskas, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, Valdybos pirmininkas
  • Tadas Metelionis, narys
  • Jolita Kruopienė, narė
  • Aida Radauskaitė nepriklausoma narė, turinti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje
  • Mindaugas Šimkus, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją finansų srityje
Nuoroda į interneto svetainę http://www.svara.lt/
Įstatai
Įstatai
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaitos

Informacija apie Savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir rezultatus

(pagal VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ patvirtintas formas)

Informacija apie UAB „Kauno švara“ 2019 m. veiklą ir rezultatus

Informacija apie UAB „Kauno švara“ 2015-2018 m. veiklą ir rezultatus

Skip to content