Siunčiama nuotrauka

AB „Kauno energija“

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas AB „Kauno energija“
Buveinės adresas Raudondvario pl. 84
Savivaldybės akcijų dalis, % 92,84
Įmonės vadovas Tomas Garasimavičius
Stebėtojų tarybos nariai
 • Antanas Etneris, Stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas, turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje,
 • Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė, Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja,
 • Mindaugas Šimkus, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją finansų srityje,
 • Konstantinas Pesenka, nepriklausomas narys, turintis kompetenciją vadybos srityje,
 • Saulius Lazauskas,
 • Justas Limanauskas
Valdybos nariai
 • Nerijus Mordas, Valdybos pirmininkas;
 • Paulius Keras, Valdybos pirmininko pavaduotojas;
 • Algimantas Stasys Anužis;
 • Karolis Šiugžda;
 • Karolis Dekeris.
Nuoroda į interneto svetainę http://www.kaunoenergija.lt/
Įstatai Įstatai
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaitos

Informacija apie Savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir rezultatus

(pagal VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ patvirtintas formas)

Informacija apie AB „Kauno energija“ 2019 m. veiklą ir rezultatus

Informacija apie AB „Kauno energija“ 2015-2018 m. veiklą ir rezultatus

Skip to content