INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUJE

Duomenų valdytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. p. [email protected].

Duomenų tvarkymo tikslai: asmenų skundų, prašymų, paklausimų nagrinėjimas, administracinių nusižengimų fiksavimas, administracinių nusižengimų išaiškinimas, tyrimas, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas.

Teisinis pagrindas: asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c, e, f  punktais; Lietuvos Respublikos (toliau – LR) viešojo administravimo įstatymu, LR administracinių nusižengimų kodeksu, administracinių nusižengimų teiseną reglamentuojančiomis teisės normomis, susijusiomis su įrodymų administracinių nusižengimų bylose rinkimu, jų pakankamumu bei perdavimu kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, ar teismui, LR vietos savivaldos įstatymu, LR reklamos įstatymu, LR civilinio proceso kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kauno miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus kompetencijai priskirtų tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymą.

Renkami duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, mirties data, šeiminė padėtis, darbovietė, Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės piliečio paso, asmens tapatybės kortelės duomenys, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenys, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, duomenys, pilietybė, deklaruotos gyvenamosios vietos ir gyvenamosios vietos adresas, specialių kategorijų asmens duomenys: informacija apie sveikatą (neįgalumo lygis, nustatytas darbingumas, specialieji poreikiai), elektroninio pašto adresas ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresas, telefono numeris, administracinio nusižengimo padarymo data, laikas, vieta, su administraciniu nusižengimu susijusios transporto priemonės duomenys, su administraciniu nusižengimu susijusio nekilnojamojo turto duomenys, asmens duomenys pagal teisės aktus reikalingi administracinių nusižengimų tyrimui atlikti ir kiti įrodymai, kuriais remdamiesi pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti.

Duomenų saugojimo terminai: asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai bei teisės aktų nuostatos.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš: asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą, registrų ir valstybės informacinės sistemos registro, Administracinių nusižengimų registro, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir kitų informacinių sistemų.

Duomenys gali būti perduodami: gaunami asmens duomenys gali būti perduodami institucijoms, susijusioms su administracinio nusižengimo tyrimo atlikimu, administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimu ir kitoms šalims pagal teisės aktus turinčioms teisę gauti tokią informaciją.

Asmenys turi teisę: susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų Savivaldybės administracijos interesų. Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai Kauno miesto savivaldybė asmens teisių negalės įgyvendinti.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas: jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnę Rūtą Dubosaitę tel. (8 37) 42 46 00, mob. +370 673 08 123, el. p. [email protected]. Taip pat galima kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, 279 14 45, el. p. [email protected].

Daugiau informacijos galite rasti www.kaunas.lt/asmens-duomenu-apsauga.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content