Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas: Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. p. [email protected].

Duomenų tvarkymo tikslai: asmenų skundų, prašymų, paklausimų nagrinėjimas, galimai padarytų administracinių nusižengimų fiksavimas (reklamos įrengimo taisyklių, Kelių eismo taisyklių, miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, draudimo rūkyti daugiabučiuose tvarkos, neeksploatuojamų automobilių laikymo tvarkos, gyvūnų laikymo tvarkos, triukšmo valdymo ir prevencijos viešosiose vietose tvarkos, prekybos viešosiose vietose taisyklių, želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių ir kitų teisės aktų pažeidimų) tyrimas, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas, vaizdo stebėjimas užtikrinant viešąją tvarką miesto centre, civilinės saugos ir mobilizacijos organizavimas.

Teisinis pagrindas: asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c, e, f  punktais; Lietuvos Respublikos (toliau – LR) viešojo administravimo įstatymu, LR administracinių nusižengimų kodeksu, LR vietos savivaldos įstatymu, LR reklamos įstatymu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, LR triukšmo valdymo įstatymu, LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, LR tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, LR civilinio proceso kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kauno miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus kompetencijai priskirtų tikslų, uždavinių ir funkcijų vykdymą.

Renkami duomenys (atsižvelgiant į situaciją): asmens kontaktiniai, identifikaciniai duomenys, šeimos narių duomenys, darbovietė, asmens tapatybės dokumentų duomenys, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, duomenys, specialiųjų kategorijų duomenys (neįgalumo lygis, nustatytas darbingumas, specialieji poreikiai), turimo kilnojamojo ir (ar) nekilnojamojo turto duomenys, kiti duomenys, reikalingi administracinių nusižengimų tyrimui atlikti ir kiti įrodymai, kuriais remdamiesi pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti.

Asmens duomenų saugumas. Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, LR kibernetinio saugumo įstatymu bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų saugojimo terminai: asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai bei teisės aktų nuostatos, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu kasmetiniu dokumentacijos planu, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti atitinkamiems archyvams.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš: asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą, valstybinių registrų (Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Juridinių asmenų registro, Testamentų registro, Administracinių nusižengimų registro, VĮ „Regitros“,  „Sodros“ , teismų, notarų ir kt.).

Duomenys gali būti perduodami: gaunami asmens duomenys gali būti perduodami institucijoms, susijusioms su administracinio nusižengimo tyrimo atlikimu, administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimu ir kitoms šalims pagal teisės aktus turinčioms teisę gauti tokią informaciją.

Asmenys turi teisę: susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų Savivaldybės administracijos interesų. Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai Kauno miesto savivaldybė asmens teisių negalės įgyvendinti.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas: jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnę Rūtą Dubosaitę tel. (8 37) 42 46 00, mob. +370 673 08 123, el. p. [email protected]. Taip pat galima kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, 279 14 45, el. p. [email protected].

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content