Dėl detaliojo plano Lekėčių g. 40 koregavimo viešinimo

INFORMUOJAME APIE SUPAPRASTINTA TVARKA PARENGTĄ VIETOVĖS LYGMENS
KOMPLEKSINIO TERITORIJ
Ų PLANAVIMO DOKUMENTĄ
TPD pavadinimas – „Žemės sklypo Lekėčių g. 40, Kaune, detaliojo plano koregavimas”.
Koreguojamas patvirtintas detalusis planas. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimu
Nr. T-386 „D
ėl žemės sklypo Lekėčių g. 40 detaliojo plano patvirtinimo“ detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, tel.
+370 37 207743.
Planavimo iniciatorius – Privatūs asmenys K. S., E. S. Pagal įgaliojimą Mantas Navalinskas tel. +37065777666.
El. pastas [email protected].
TPD rengėjas – UAB „Archas“. Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas. [email protected]. Tel. Nr. +37065777666.
TPV Virgilijus Naujokaitis, tel. Nr. +37068717426, el. paštas [email protected].
Detaliojo plano koregavimo tikslas: Žemės sklypo Lekėčių g. 40, Kaunas, statinių statybos zonos koregavimas,
Teritorij
ų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais. Koreguojama statybos zona, statybos
riba, konkretus pastat
ų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto,
apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos apr
ūpinimo inžineriniais tinklais būdai, nekeičiant
pagrindini
ų teritorijos naudojimo režimo reikalavimų.
Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekei
čiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos
naudojimo reglamento ir planavimo tiksl
ų, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje 9 ir
Kompleksini
ų teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie
parengt
ą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2023-02-27 iki 2023-03-14 (ne mažiau kaip
10 darbo dien
ų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacin
ėje sistemoje www.tpdris.lt, internetiniame tinklalapyje www.kaunas.lt; Aleksoto seniūnijos
patalpose, Veiveri
ų g. 132, Kaunas, Kauno miesto savivaldybės patalpose, Laisvės al. 96, Kaunas. Projekto
reng
ėjo patalpose UAB „Archas“. Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas. [email protected]. Tel. Nr. +37065777666.
Susipažinimo laikotarpis
(vieša ekspozicija) prasideda nuo 2023-02-27 ir baigiasi 2023-03-13.
Pasi
ūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu iki TPD viešinimo procedūros
pabaigos:
– planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldyb
ės administracijos direktoriui.
– informacin
ėje sistemoje www.tpdris.lt
– reng
ėjui – UAB „Archas“. Virgilijui Naujokaičiui. (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu
+37068717426).
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus d
ėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimo Nr. 1267 redakcija, galiojanti suvestin
ė redakcija (nuo 2022-03-15)). Pasiūlymus dėl Detaliojo plano
visuomen
ė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui, detaliojo plano rengėjui aukščiau
nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorij
ų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybin
ės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt per visą
teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus
privalu nurodyti pasi
ūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios
vietos adres
ą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės
adres
ą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas
patvirtinantys
įrodymai.
Atmest
ų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius TPD viešinimo procedūras gali apskųsti
valstybin
ę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
TPV 0058 Virgilijus Naujokaitis

Aiškinamasis raštas Lekėčių g. 40 Pagrindinis brėžinys Lekėčių g. 40

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content