Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programa

Savivaldybė siekdama skatinti ir prisidėti prie Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių miesto įvaizdžiui svarbių statinių priežiūros ir atsigavimo, pradeda įgyvendinti Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programą. Parengta iniciatyva pilnai ar dalinai finansuoja miesto įvaizdžiui svarbių statinių remonto darbus ir dekoratyvinio apšvietimo įrengimą.

Dalyviai ir objektai

Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programoje  gali dalyvauti valdytojai – miesto įvaizdžiui svarbaus statinio savininkas ar jo įgaliotas asmuo, daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.
Savivaldybės teritorijos vietose, kurių sąrašas tvirtinamas Savivaldybė administracijos direktoriaus įsakymu, esantis statinys, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius. Daugiau skaityti dalyje „Kas yra miesto įvaizdžiui svarbus statinys?“.

Tvarkymo darbai

Tvarkymo darbai – programa finansuoja miesto įvaizdžiui svarbaus statinio remonto darbus (išskyrus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 38 p. apibrėžtus darbus; galima naudoti tik termoizoliacinį tinką), kuriais pagerinama miesto įvaizdžiui svarbaus statinio išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė, šių darbų projektavimą.

Dekoratyvinio apšvietimo įrengimas – miesto įvaizdžiui svarbaus statinio išorinio
(-ių) dekoratyvinės paskirties fasado (-ų) apšvietimo įrengimas, suprojektavimas ir sumontavimas.

Finansavimas

Daugiau skaityti dalyje „Programos finansavimas“.

Dalyvavimas programoje

Programoje norintys dalyvauti asmenys iki nurodyto termino turi pateikti tinkamai užpildytą prašymo formą ir kitus susijusius dokumentus. Plačiau susipažinti Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos dalyviams keliamais reikalavimais galima dalyje „Dokumentų pateikimas“.

Dokumentus priima Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius (Laisvės al. 94A, Kaunas) darbo valandomis iš anksto susitarus telefonu (8 37)  42 32 98.

Per nustatytą laiką gautus prašymus nagrinėja, finansuojamus objektus atrenka ir finansavimo dydį siūlo savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, o Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių programos metinę sąmatą tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba. Su statinių valdytojais, kuriems skiriama parama, pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartys.

PATEIKTŲ PRAŠYMŲ SĄRAŠAS

 

Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos paskirtis – skatinti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių miesto įvaizdžiui svarbių statinių priežiūrą ir atgaivinimą, skiriant finansavimą Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo darbams ir (ar) dekoratyviniam fasadų apšvietimui įrengti.

Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos tikslas – skatinti valdytojus sutvarkyti ir atgaivinti miesto įvaizdžiui svarbius statinius, suteikiant Kauno miesto savivaldybės biudžeto finansavimą miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo darbams ir dekoratyviniam apšvietimui įrengti, atsižvelgiant į tais metais Savivaldybės biudžete patvirtintą asignavimų sumą Programai finansuoti.

Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos uždaviniai – skatinti valdytojus tinkamai prižiūrėti statinius bei gerinti Kauno miesto įvaizdį ir didinti Kauno miesto turistinį patrauklumą.

Miesto įvaizdžiui svarbus statinys yra Kauno miesto savivaldybės teritorijos vietose, kurių sąrašas tvirtinamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (priedas), esantis statinys išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius.

Nustatant finansavimo dydį, Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos lėšos paskirstomos taip:

  1. iki 100 procentų Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos lėšų gali būti skiriama Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio miesto įvaizdžiui svarbaus statinio, kurio valdymas perduotas kitiems subjektams, tvarkymo darbams ir (ar) dekoratyviniam apšvietimui įrengti;
  2. iki 50 procentų Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos lėšų gali būti skiriama kito miesto įvaizdžiui svarbaus statinio tvarkymo darbams ir (ar) dekoratyviniam apšvietimui įrengti.

Nagrinėjant prašymus ir siūlant finansavimo dydį prioritetai teikiami:

  1. fizinių asmenų nuosavybės teise valdomų statinių tvarkymo darbams;
  2. medinės architektūros statinių tvarkymo darbams.

Valdytojas pateikia nustatytos formos prašymą finansuoti miesto įvaizdžiui svarbaus statinio tvarkymo ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbus iš Savivaldybės biudžeto lėšų (1 priedas) ir miesto įvaizdžiui svarbaus statinio tvarkymo ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimo darbų duomenų aprašą (2 priedas) Savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriui paskelbtame kvietime teikti prašymus nustatytais terminais ir tvarka.

Kvietimas teikti prašymus, prašymų teikimo tvarka ir terminai viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt

Kartu su prašymu turi būti pateikti dokumentai (originalai ir kopijos; kopijos gali būti elektroninėje laikmenoje) nurodyti Kauno miesto įvaizdžiui svarbių statinių tvarkymo programos 7 punkte.

Visų pateiktų prašymų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt) per 10 darbo dienų nuo prašymų priėmimo pabaigos.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Pakėnienė
Tel. +370 37 42 32 98
El. paštas: [email protected]

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content