Siunčiama nuotrauka

ŽEMĖS SKLYPŲ P. SKARDŽIAUS G. 72, 74, 76, 78, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Informuojame apie teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras, kuriomis supaprastinta tvarka rengiamas Žemės sklypų P. Skardžiaus g. 72, 74, 76, 78, Kaune, detaliojo plano koregavimas (Žemės sklypo Kazliškiuose, kadastro Nr. 1901/0304:115, detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-447, koregavimas. Detaliajame plane žemės sklypai Nr. 1, 2, 3, 4).

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-19-19-270).

Planuojamos teritorijos adresas: P. Skardžiaus g. 72, 74, 76, 78, Kaune, atitinkamai sklypų kadastro Nr. 1901/0304:445, 1901/0304:443, 1901/0304:446, 1901/0304:444. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,6500 ha.

Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 03 d. įsakymas Nr. A-1533 “Dėl Žemės sklypų P. Skardžiaus g. 72, 74, 76, 78, Kaune, detaliojo plano koregavimo”.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37 42 26 08), el. paštas: info@kaunas.lt

Planavimo iniciatorius: G.A.. Pagal įgaliojimą UAB „Archigroup Lt“.

Plano rengėjas: UAB „Archigroup Lt“, įmonės kodas 303267132. Projekto vadovė Diana Dimavičienė (kval. patv. dok. Nr. TPV0038), tel.: + 370 689 73682, el. paštas: diana.dimaviciene@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguoti žemės sklypų P. Skardžiaus g. 72, 74, 76, 78, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-447 “Dėl žemė sklypo Kazliškiuose, kadastro Nr. 1901/0304:115, detaliojo plano patvirtinimo”.

Planavimo tikslas: Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. T-447 “Dėl žemė sklypo Kazliškiuose, kadastro Nr. 1901/0304:115, detaliojo plano patvirtinimo”, siekiant pakeisti detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų P. Skardžiaus g. 72, 74, 76, 78, Kaune (detaliajame plane žemės sklypai Nr. 1, 2, 3, 4) reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus. Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinaims, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209, (korektūra 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-426).

Planavimo procesas: Detalusis planas – vietovės lygmens. Detaliojo plano atlikimo terminas – 2019 m. II ketvirtis – 2020 m. I ketvirtis. Planavimo proceso etapai: parengiamais, rengimo ir baigiamasis. Koncepcijos nustatymo stadija: koncepcija nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas. Koncepcijos ir/ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo tvarka: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje.

Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2019-10-15 ir baigiasi 2019-10-29. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS (www.tpdris.lt), Kauno miesto savivaldybės internetinėje svetainėje (www.kaunas.lt), jos patalpose (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas), Aleksoto seniūnijos patalpose (Veiverių g. 132, 46337 Kaunas).

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content