ŽEMĖS SKLYPŲ J. SAVICKIO G. 7 IR VIRBALIO G. 45, KAUNE, DETALIOJO PLANO KEITIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų J. Savickio g. 7 ir Virbalio g. 45, Kaune detaliojo plano, patvirtintų Kauno miesto valdybos 2001 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 817 „Dėl žemės sklypų J. Savickio g. 7 ir Virbalio g. 45, skirtų nuosavybės teisėms į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkurti, detaliųjų planų patvirtinimo“ keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo tikslas – keisti žemės sklypų žemės sklypų J. Savickio g. 7 ir Virbalio g. 45, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 2001 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 817 „Dėl žemės sklypų J. Savickio g. 7 ir Virbalio g. 45, skirtų nuosavybės teisėms į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkurti, detaliųjų planų patvirtinimo“ su tikslu sujungti sklypus su žemės sklypu Virbalio g. 43 ir padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti bei nustatyti naujus teritorijos naudojimo režimo ir statybos reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui, patvirtintam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguotam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektu galima susipažinti nuo 2020-12-08 iki 2020-12-21 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., vyr. specialistė Živilė Šabūnienė, zivile.sabuniene@kaunas.lt tel. (8 37) 42 47 39).

Skip to content