ŽEMĖS SKLYPŲ ISLANDIJOS PL. 231, 233, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

 

Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą ŽEMĖS SKLYPŲ ISLANDIJOS PL. 231, 233, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS, projektą.

Planuojama teritorija: Kauno m., Islandijos pl. 231, 233, Plotas – 1200 m2 .

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, el. p. dir.pav.keras@kaunas.lt, tel.: (8 37) 240225.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: UAB „TECTIS“, m. k. 304690199.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Architectus verus“ į/k 132734252.

PV Česlovas Šarakauskas, atest. Nr. A374. Tel.: 8 686 11821, el. p. ceslovas@architectus.lt

Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-27d. Įsakymas Nr. A- 2890 „Dėl žemės sklypų Islandijos pl. 231 ir Islandijos pl. 233, Kaune, detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:       Koreguoti žemės sklypų Islandijos pl. 231 ir Islandijos pl. 233, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 2201-01-30 d. sprendimu Nr. 165 „Dėl teritorijos tarp Islandijos pl. Ir Šiaurės pr., žemės sklypo Lazūnų g. 67 detaliųjų planų patvirtinimo“, siekiant sujungti žemės sklypus Islandijos pl. 231 ir Islandijos pl. 233, nustatyti naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2020-04-14 iki 2020-04-28 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-19-19-486), Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt; Kauno miesto savivaldybėje (Laisvės al. 96, Kaunas)  ir  Eigulių seniūnijoje (P. Plechavičiaus g. 9A, Kaunas; tel. (8 37) 386960; el. paštas: eiguliai@kaunas.lt) bei rengėjo patalpose Kęstučio g. 16, Kaune (dėl tikslaus laiko prašome susitarti telefonu 8 686 11821).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos. Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus turi nurodyti vardą, pavardę/pavadinimą, adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo data.

Skip to content