Žemės sklypų Eidintų g. 68 ir Vakariniame aplinkkelyje 68, Kaune, detalusis planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A-4087 „Dėl žemės sklypų Eidintų g. 68 ir Vakariniame aplinkkelyje 68, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-669 „Dėl žemės sklypų prie Vakarinio lanksto, kadastro Nr. 1901/0281:409, Nr. 1901/0281:516 ir Nr. 1901/0281:379, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A-2785 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 1901/0281:873, 1901/0281:1066, 1901/0281:1067) prie Vakarinio aplinkkelio, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ koreguoto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Eidintų g. 68 ir Vakariniame aplinkkelyje 68, Kaune.

Planavimo tikslas – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-669 „Dėl žemės sklypų prie Vakarinio lanksto, kadastro Nr. 1901/0281:409, Nr. 1901/0281:516 ir Nr. 1901/0281:379, detaliojo plano patvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A-2785 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 1901/0281:873, 1901/0281:1066, 1901/0281:1067) prie Vakarinio aplinkkelio, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ koreguoto detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Eidintų g. 68 ir Vakariniame aplinkkelyje 68, Kaune, siekiant sujungti šiuos žemės sklypus į vieną, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant detaliojo plano sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypų Eidintų g. 68 ir Vakariniame aplinkkelyje 68, Kaune, detaliojo plano koregavimo proceso numeris – K-VT-19-20-631.

Dėl informacijos apie žemės sklypų Eidintų g. 68 ir Vakariniame aplinkkelyje 68, Kaune, detaliojo plano koregavimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Jūratę Batūraitę (adresu Laisvės al. 96, Kaunas 413 kab.), tel. 8 (37) 20 70 43.

Skip to content