ŽEMĖS SKLYPŲ BALTUPIO G. 26, 28 IR ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRO NR. 1901/0287:833, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A-384 „Dėl žemės sklypų Baltupio g. 26, 28 ir žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 1901/0287:833, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 860 „Dėl žemės sklypo Vytėnuose (kadastro Nr. 1905/0287:336) padalijimo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Baltupio g. 26, 28 ir žemės sklype, kurio kadastro Nr. 1901/02987:833 (detaliajame plane žemės sklypai Nr. J188, J186 ir it5), Kaune.

Planavimo tikslas – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 860 „Dėl žemės sklypo Vytėnuose (kadastro Nr. 1905/0287:336) padalijimo detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant žemės sklypą, kurio kadastro Nr. 1901/0287:833, padalinti į du atskirus žemės sklypus, pakeisti vieno iš atidalintų sklypų naudojimo būdą (iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas), šį sklypą sujungti su žemės sklypais Baltupio g. 26, 28 ir padalinti į aštuonis atskirus žemės sklypus, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant detaliojo plano sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypų , Kaune, detaliojo, Kaune, detaliojo plano koregavimo proceso numeris – K-VT-19-20-70.

Dėl informacijos apie žemės sklypų Baltupio g. 26, 28 ir žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 1901/0287:833, Kaune, detaliojo plano koregavimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Jūratę Batūraitę (adresu Laisvės al. 96, Kaunas 413 kab.), tel. 8 (37) 20 70 43.

Skip to content