ŽEMĖS SKLYPŲ BALTUPIO G. 26, 28 IR ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRO NR.1601/0287:833, KAUNE, DETALUSIS PLANAS

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD): Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 860 „Dėl žemės sklypo Vytėnuose (kadastro Nr.1905/0287:336) padalijimo detaliojo plano patvirtinimo“ detaliojo planokoregavimo projektas.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-19-20-70.

TPD pagrindas: Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A-384 „Dėl žemės sklypų Baltupio g. 26, 28 ir žemės sklypo, kurio kadastro Nr.1601/0287:833, Kaune detaliojo plano koregavimo“.

TPD uždaviniai: Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 860 „Dėl žemės sklypo Vytėnuose (kadastro Nr.1905/0287:336) padalijimo detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant žemės sklypą, kurio kadstro Nr. 1901/0287:833, padalyti į du atskirus žemės sklypus, pakeisti vieno iš atidalytų sklypų naudojimo būdą (iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas), šį sklypą sujungti su žemės sklypais Baltupio g. 26, 28 ir padalyti į aštuonis atskirus sklypus, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

TPD organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas Laisvės al.96, Kaunas, į. k.188764867.

TPD iniciatorius: R. L., A. L, R, A.

TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, laima@planuotojai.lt.

TPD projekto vadovas: Laimutė Pėželienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 861130557, laima@planuotojai.lt

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2020-04-20 iki 2018-05-04 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt, Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje, Kauno miesto sav., Šilainių sen. patalpose (vieša ekspozicija), TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronoviruso COVID-19, Vyriausybė paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikoje nuo kovo 16 d. 00:00 val. Dėl suvaržyto asmenų laisvo judėjimo karantino metu, rekomenduojame dėl detaliojo plano viešinimo prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais telefonais ar elektroniniu būdu .

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020 m. 05 04 d. (14 – 15 val.) vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu www.zoom.us (tiksli nuoroda prisijungti https://www.zoom.us/join). Susirinkimo ID: 776-691-475.

 

Skip to content