Žemės sklypo Veiverių g. 171, Kaune, detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo Veiverių g. 171, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1116 „Dėl Kauno miesto valdybos 2000 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. 914 pripažinimo netekusiu galios ir Kauno miesto valdybos 1997 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 350 1.2 punkto dalinio pakeitimo“ koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – UAB „Deimantų alėja“.

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo Veiverių g. 171, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-3606 „Dėl žemės sklypo Veiverių g. 171, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“, su tikslu pakeisti žemės sklypo Veiverių g. 171, Kaune, teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo sprendiniai turi neprieštarauti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui, patvirtintam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguotam Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu ir teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektu galima susipažinti nuo 2019-11-28 iki 2019-12-12 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., vyr. specialistė Živilė Šabūnienė, zivile.sabuniene@kaunas.lt tel. (8 37) 42 47 39).

Skip to content