Žemės sklypo Technikos g. 7G, Kaune, detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A-2556 „Dėl žemės sklypo Technikos g. 7G, Kaune, detaliojo plano koregavimo“ pradedamas rengti Kauno miesto valdybos 2001 m. sausio 16 d. sprendimu                 Nr. 79 „Dėl žemės sklypų Technikos g. 7, 7A, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H ir 7L detaliųjų planų“ patvirtinto žemės sklypo Technikos g. 7G, Kaune, detaliojo plano koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planavimo iniciatorius – UAB „Printela“

Planavimo tikslas – Koreguoti žemės sklypo Technikos g. 7G, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 2001 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 79 „Dėl žemės sklypų Technikos g. 7, 7A, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H ir 7L detaliųjų planų“, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo 8 skyriaus 41.1 punkto nuostatomis, detaliojo plano sprendinius, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemės sklypo Technikos g. 7G, Kaune, detaliojo plano koregavimo proceso numeris – K-VT-19-18-421.

Dėl informacijos apie žemės sklypo Kombinato, Kaune, detaliojo plano koregavimą prašome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Mariją Jurevičienę (Laisvės al. 96, Kaunas 414 kab.), tel. 8 (37) 42 44 22.

Skip to content