Žemės sklypo Studentų g. 10, Kaune, detaliojo plano koregavimas

Informuojame apie parengtą ir supaprastinta tvarka viešinamą žemės sklypo Studentų g. 10, Kaune, detaliojo plano koregavimą.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, LT-44251, Kaunas, tel. (8 37) 422608, faks. (8 37) 425452, el. p. info@kaunas.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Ąžuolo projektai“, a.k. 304153263, Palemono g. 1A, LT-52159 Kaunas;

Projekto rengėjas: UAB “Miesto planas”, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, tel.: +370 614 22867, el.paštas: info@miestoplanas.lt.

Rengimo pagrindas: 2020 rugsėjo 30 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-3088 “DĖL ŽEMĖS SKLYPO STUDENTŲ G. 10, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO”, 2020 rugsėjo 30 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis , Nr. 70-28-45;

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Koreguoti Kauno miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 983 „Dėl žemės sklypų Studentų g. 10, Perkaso take 11, 14 ir Kalniečių g. 155, 157 detaliųjų planų patvirtinimo“ patvirtintą žemės sklypo Studentų g. 10, Kaune, detalųjį planą. Koregavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais (pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą), nustatyti statybos reglamentus ir papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 8 d., rengėjo patalpose, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, proceso numeris sistemoje: K-VT-19-20-496), Gričiūpio seniūnijoje,  Kauno miesto savivaldybės patalpose ir interneto svetainėje (www.kaunas.lt) .

Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas UAB “Miesto planas”, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, tel.: +370 614 22867.

Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešos ekspozicijos pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Vyriausybės nutarimu šalyje paskelbus karantiną, vieša ekspozicija, pasiūlymų teikimas ir atsakymai į pasiūlymus organizuojami tik nuotoliniu būdu, skelbime nurodytais kontaktais.

Skip to content